Utjämna tiden och lönen

Människor behöver tid att leva. Människor har rätt till ett arbete. Idag är vi många som stressar på jobbet med sjukskrivningar och ohälsa som följd. Samtidigt som vi också är många som inte har ett jobb eller arbetar ofrivillig deltid. Många, i synnerhet kvinnor, tvingas själva förkorta sin arbetstid för att hinna med barn, anhöriga och vardag eller för att kroppen i slitsamma arbeten inte orkar åtta timmar. Genom sex timmars arbetsdag sker en arbetstids- och löneutjämning. I praktiken ger sex timmars arbetsdag en löneökning för deltidsarbetande. Att förkorta arbetstiden till sex timmar är en viktig reform för ett bättre arbetsliv. Vi ska arbeta för att leva, inte leva för att arbeta.

Vi kunde göra det idag

I de försök som gjorts med förkortad arbetstid och i de länder som har infört det har det visat sig att de som arbetar mår bättre, hälsan ökar och att arbetet blir effektivare. Det har till och med blivit långsiktigt lönsammare för arbetsgivaren. 30 timmars arbetsvecka hade kunnat vara verklighet idag, om bara hälften av Reinfeldts jobbskatteavdrag istället hade använts till arbetstidsförkortning.

 

Vänsterpartiet har tagit fram en rapport, “Striden om tiden”, om hur en arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras i praktiken.