Resurserna är för små – låt vårdpersonalen kosta

Det är satsningarna på personalen och arbetsmiljön regionen behöver nu, inte ännu ett reformstopp.

För det första behöver regionskatten höjas. En sjukvård att lita på måste få kosta. Mer resurser skulle möjliggöra en bättre arbetsmiljö, fler kollegor, fler vårdplatser och kortare arbetstid.

För det andra handlar det om att göra upp med toppstyrning och detaljreglering och i stället genom dialog, tillit och medskapande bygga framtidens sjukvård i Skåne. Sjukvården är inte en bilfabrik där logiker från industrin kan användas. Det är dags att göra upp med dessa managementteorier.