Ta hand om varandra

När en kris drabbar ett samhälle blir det tydligt hur mycket bättre vi klarar oss om vi hjälps åt.

Nu när vi har en spridning av coronavirus i Sverige är det en självklarhet att skydda dem som riskerar att bli riktigt sjuka om de drabbas. Det är därför vi är extra noggranna när vi tvättar händerna och stannar hemma från jobbet om vi känner symptom.

Det är därför vi alla tar hänsyn och hjälps åt så att personer över 70, alla andra människor som löper särskilt stor risk, kan tillsammans med oss andra följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppmaningar på https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/covid-19/skydda-dig-…/

Vi gör det – för att vi bryr oss om varandra.

Det känns otroligt fint att se alla olika typer av initiativ och åtgärder som tas runt om i landet där människor erbjuder varandra hjälp och stöd. Det vi ser är solidaritet och medmänsklighet.

Vi vill också rikta ett särskilt stort tack till dig som jobbar inom skola, inom vård, inom omsorg, inom kollektivtrafiken och inom alla andra samhällsbärande yrken.

Vänsterpartiet gör vad vi kan för att minska smittspridningen och för att samhället ska fungera så bra som möjligt under den här tiden.

Fortsätt att visa solidaritet!