Sex timmars arbetsdag

Vänsterpartiet Skåne driver just nu en kampanj om förkortad arbetstid. Den drivs i hela Skåne, i små partiföreningar och i större. Vi lägger motioner i fullmäktige och är ute och pratar om den på byn och i stan.

Människor behöver tid att leva. Människor har rätt till ett arbete. Idag är vi många som stressar på jobbet med sjukskrivningar och ohälsa som följd. Samtidigt som vi också är många som inte har ett jobb eller arbetar ofrivillig deltid. Många, i synnerhet kvinnor, tvingas själva förkorta sin arbetstid för att hinna med barn, anhöriga och vardag eller för att kroppen i slitsamma arbeten inte orkar åtta timmar. Genom sex timmars arbetsdag sker en arbetstids- och löneutjämning. I praktiken ger sex timmars arbetsdag en löneökning för deltidsarbetande. Att förkorta arbetstiden till sex timmar är en viktig reform för ett bättre arbetsliv. Vi ska arbeta för att leva, inte leva för att arbeta.

Läs mer om kampanjen här