Kollektivtrafik

Vägarna i Skåne fyller i dag en viktig funktion för framkomligheten i vårt samhälle. Men att fortsätta bygga ut vägnätet innebär att allt fler människor kommer att välja bilen. Det är inte den utvecklingen som Vänsterpartiet vill ha. Istället vill vi att fler ska resa med hjälp av kollektivtrafiken. Både till vardags men också på fritiden och vi vill bygga ut spårtrafiken för alla ändamål. Mer gods ska gå på järnvägarna och fler människor ska ta tåget. Med hjälp av trängselskatter för privatbilism vill vi finansiera en utbyggnad av kollektivtrafiken. Det behövs också resurser till utbyggnad av lokal biogasproduktion och biogasmackar. Målet är att alla skåningar ska kunna resa fossilfritt och helst utan egen bil.

För att fler människor ska välja kollektivtrafiken måste den vara billigare än vad den är i dag. Vänsterpartiet vill att en större del av biljettpriset ska finansieras av skattemedel vilket ger billigare biljetter för resenärerna. De grupper som har minst pengar till resor ska få resa gratis. Vi vill se avgiftsfria resor för alla under 26 år och över 65 år. Det är också dags att ändra planeringen av kollektivtrafiken. Trots att kvinnor ofta har kortare till jobbet än män, får de längre restid till följd av kollektivtrafikens utformning. Vi vill därför utreda hur vi kan korta restiden för människor som i dag jobbar inom traditionellt kvinnliga yrken.

Vänsterpartiets politik:

  • Utse Skåne till en försöksregion för avgiftsfri kollektivtrafik
  • Skåne ska driva tåg och busstrafik i egen regi – ta tillbaka till offentlig drift
  • Bygga ut busshållplatser så att hela Skåne kan leva
  • Satsa på biogas för att göra kollektivtrafiken fossilfri
  • Sänk priset på buss- och tågbiljetterna
  • Gratis resor för alla under 26 år och över 65 år

 

LÄS MER: