Vänsterpartiets politik i Region Skåne

Vi vill skapa en sjukvård att lita på:

 • Fler vårdplatser för en trygg sjukvård – skapa minst 250 nya vårdplatser
 • Slut på underbemanningen – anställ 2000 människor i vården
 • Underfinansieringen kostar liv – inga mer nedskärningar. Vi höjer skatten för att satsa på sjukvården.
 • Stopp på flyttkarusellen av skånska sjukvårdsenheter – alla skånska sjukhus ska vara kvar.
 • Kvinnor ska föda tryggt och inte behöva vända i dörren. Vi ger mer pengar till kvinnoklinikerna.
 • Bort med vinsterna i sjukvården – alla skattepengar till verksamheten

En kollektivtrafik för hela Skåne:

 • Utse Skåne till en försöksregion för avgiftsfri kollektivtrafik
 • Skåne ska driva tåg och busstrafik i egen regi – ta tillbaka till offentlig drift
 • Bygga ut busshållplatser så att hela Skåne kan leva
 • Satsa på biogas för att göra kollektivtrafiken fossilfri
 • Sänk priset på buss- och tågbiljetterna
 • Gratis resor för alla under 26 år och över 65 år

 Läs mer: