Angelica Svensson

Ledamot i regionfullmäktige. Ersättare i Regionala Utvecklingsnämnden. Ledamot i valberedningen för Vänsterpartiet Skåne.