Angelica Svensson

Angelica Svensson är ersättare i regionfullmäktige och ledamot av valberedningen för Vänsterpartiet Skåne.

Angelica Svensson är ersättare i regionfullmäktige och ersättare i personalnämnden i Region Skåne samt ledamot av valberedningen för Vänsterpartiet Skåne.