Information till Vänsterpartiet Skånes medlemmar – viktiga datum inför partikongressen

Den 21-24 maj har Vänsterpartiet partikongress och där ska det antas ett nytt partiprogram.

Förslaget och samtliga övriga handlingar hittas här: Handlingar till kongressen.

Inför kongressen kan medlemmar, partiföreningar och partidistrikt lägga motioner och nomineringar. Dessa behandlas av olika instanser och har därför olika hålltider.

Kongressombud är de medlemmar som blir utvalda att åka på kongressen med tale- och rösträtt. Dessa väljs av distriktet på den kongressförberedande konferensen.

En sammanställning av hålltiderna och vart de olika nomineringarna och motionerna ska skickas hittas nedan:

31/1 Sista dag för partiföreningar och enskilda medlemmar att nominera dem man vill se valda till kongressombud för Vänsterpartiet Skåne. Nomineringar skickas till skanevalberedning@vansterpartiet.se.

9/2 Sista dag att skicka kongressmotioner och nomineringar till V Skånes kongressförberedande konferens (för medlemmar och partiföreningar som hoppas att distriktet ska ställa sig bakom deras motioner) skane@vansterpartiet.se

15/2 Kongressförberedande konferens med Vänsterpartiet Skåne på Kvarnby Folkhögskola, Västra Hindbyvägen 14, Malmö. Valda ombud för partiföreningarna beslutar om partidistriktets ställningstaganden till inkomna kongressmotioner och nomineringar inför kongressens val.

21/2 Absolut sista dag för att skicka in kongressmotioner och kongressnomineringar. Motioner skickas till motioner@vansterpartiet.se och nomineringar till valberedningen@vansterpartiet.se. Nomineringar till ny nationell valberedning skickas till val_av_valberedning@vansterpartiet.se.