Nomineringsanmodan avseende val av regionpolitiska poster till Vänsterpartiet Skånes höstkonferens

Lördag den 20 oktober håller Vänsterpartiet Skåne höstkonferens i Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16, Malmö, från kl 9.30. På höstkonferensen väljer ombud för de skånska partiföreningarna vilka som ska representera Vänsterpartiet på olika uppdrag i Region Skåne under den närmaste valperioden.

Har du förslag på vem/vilka du vill se som representanter ska du nominera till distriktets valberedning, Såväl partiföreningars medlemsmöten, styrelsemöten som enskilda medlemmar har rätt att nominera.

Nomineringar till uppdragen skickas till skanevalberedning@vansterpartiet.se.

Förhandsnomineringsstopp är satt till den 15 oktober.

Följande uppdrag kommer att väljas på höstkonferensen utöver de som redan skickats ut:

 • 1 ordinarie ledamot i regionstyrelsen
 • 1 ersättare i regionstyrelsen
 • 1 ordinarie ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • 1 ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • 1 ordinarie i Regionala utvecklingsnämnden
 • 1 ersättare i regionala utvecklingsnämnden
 • 1 ordinarie till regionfullmäktiges valberedning (valberedningen är ett mindre uppdrag av formell karaktär som kräver att man sitter i regionfullmäktige som ordinarie eller ersättare)
 • 1 ersättare till regionfullmäktiges valberedning
 • 1 insynsplats i arvodesberedningen
 • 1 plats i servicenämnden
 • 1 plats i kollektivtrafiknämnden
 • 1 plats i kulturnämnden
 • 1 plats i psykiatri-, handikapp- och habiliteringsnämnden
 • 1 plats i primärvårdsnämnden
 • 1 plats i patientnämnden
 • 1 plats i revisionen

Tidigare nomineringsanmodan som skickats ut gällde regionråd samt politiska sekreterare i Vänsterpartiet Skåne och nomineringstiden avslutades den 2 oktober. Du kan läsa den nomineringsanmodan här