Distriktsstyrelsen valdes på årskonferensen i Kvarnby den 18 mars 2017.

Ordförande

Susanne Björkenheim, Malmö

Ordinarie ledamöter

Lina Al-nahar, Malmö

Jennie Fryksäter, Helsingborg

Hanna Gunnarsson, Lund

Mikael Persson, Kristianstad

Boel Pettersson, Malmö

Ana Rubin, Landskrona

Zandra Valencia, Sjöbo

Emma Wennerholm, Höganäs

Ersättare (i den ordning de träder in)

Morgan Svensson, Malmö

Jesper Sahlén, Lund

Karin Enqvist, Klippan

Tomas Gustafsson, Helsingborg

Magnus Åkeborn, Hässleholm

Pål Brunnström, Malmö