Distriktsårskonferens 2016

Lördag 12 mars har Vänsterpartiet Skåne distriktsårskonferens från klockan 9.30 på Kvarnby Folkhögskola – Röda Huset, Industrigatan 4 i Malmö. Alla partiföreningar i Skåne sänder ombud till distriktsårskonferensen. Partiföreningarna har ett ombud per påbörjat 35-tal medlemmar. Årskonferensen behandlar distriktets verksamhet och ekonomi för det gångna och det kommande verksamhetsåret samt väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

Inför årskonferensen presenterar distriktsstyrelsen ett förslag till verksamhetsplan för det kommande året som behandlas av konferensen – se länk. Medlemmar som vill ändra något i verksamhetsplanen skriver motioner till årskonferensen. Det går även bra att motionera om annat som rör distriktets politik och verksamhet. Motionerna kan antingen lämnas in av medlemmar enskilt till distriktet eller tas upp i medlemmens partiförening som då beslutar om partiföreningen ska ställa sig bakom motionen och lämna in den som sin egen.  Motioner ska mailas till skane@vansterpartiet.se senast den 29 januari.

Medlemmar och partiföreningar kan också nominera inför distriktskonferensens val. Förslag inför valen av distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer mailas till skanevalberedning@vansterpartiet.se senast den 29 januari. Förslag inför valet av valberedning mailas till skane@vansterpartiet.se senast den 29 januari. De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade.

Här hittar du viktiga dokument inför distriktsårskonferensen:

Kallelse till distriktsårskonferens

Distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan