“Kriskommissionen för den skånska sjukvården” bildades under hösten 2012 på initiativ från Vänsterpartiet Skåne. Bakgrunden var den allvarliga situationen i den skånska sjukvården och de nödrop som kom från personal, anhöriga och patienter.  Socialstyrelsens konstaterade efter en granskning av flera dödsfall att vårdplatsbrist var en bidragande orsak. De fackliga organisationerna varnade gång på gång att situationen var ohållbar. Till råga på allt genomförde den den blågröna femklövern en ogenomtänkt och dåligt genomförd sammanslagning av universitetssjukhusen i Malmö och Lund. Personalen gick på knäna, många sade upp sig i protest  och olika sjukvårdsavdelningar flyttades fram och tillbaka mellan de båda städerna.

När de borgerliga och Miljöpartiet i Region Skåne trots den allvarliga situationen vägrade att agera startade alltså Vänsterpartiet en kriskommission. Syftet var att föra fram patienterna, de anhöriga och personalens berättelse som den skånska sjukvårdskrisen.

Under våren 2013 organiserades det sjukvårdsdemonstrationer i fem skånska orter på samma dag. Ett engagemang och en ilska mot den förda sjukvårdspolitiken har sällan skådats. I samband med detta släppte kriskommissionen sin första rapport, “Vittnesmål från vårdkrisen – patienter, personal och anhöriga berättar”. Rapporten innehåller dels en redogörelse för antalet vårdplatser i den skånska sjukvården och den dramatiska minskningen som har genomförts de senaste decenniet, dels 10 berättelser från människor som på olika sätt råkat illa ut i vårdkrisens spår.

Kriskommissionens andra rapport släpptes i början av 2014, “New Public Management, marknadslogiker och vinsttänk i den gemensamma sektorn”. Den fokuserar på att den offentliga sektorn, och då särskilt vården, styr på samma sätt som ett kapitalistiskt företag.