Vi är tre kvinnor och vänsterpartister som vet hur verkligheten ser ut i sjukvården. Vi vet det för att vi ser den varje dag, från golvet. Vi arbetar för en jämställd vård och ser hur kvinnor drabbas när välfärden sätts på svältkur. Det ställer vi inte upp på. Vi vill ha jämställdhet och presenterar därför 8 punkter för en feministisk sjukvårdspolitik.

1) Låt Skånes kvinnor föda barn på sitt sjukhus

260 föderskor avvisades från Skånes Universitetssjukhus bara under första halvan av 2013. Det skapar otrygghet i en mycket ömtålig tid. Se till att det finns resurser nog att blivande föräldrar inte ska bli skickade runt.

2) Ge barnmorskorna en chans att göra sitt jobb

Barnmorskorna är en personalgrupp som har drabbats hårt av femklöverns nedskärningar. För inte så länge sedan gick de ut i spontana protester. Vi förstår dem – underbemanning skapar stress, utbrändhet och sjukskrivningar. En bättre situation på våra kvinnokliniker är en feministisk fråga!

3) Satsa på kvinnovården

I senaste rundan av besparingar drog man in endometriosteamet på SUS Malmö. Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 10 % av alla kvinnor och många går med ständig smärta. Kvinnor ska inte betala den låga regionskatten med sina kroppar. Återupprätta endometriosteamet nu!

4) Utöka antalet vårdplatser

Vårdplatsbristen försätter sjukvården i en permanent kris. Många patienter har fått betala med sitt liv. Men även i de fall där det inte går så illa är det kvinnor som får ta smällen: när en cancersjuk anhörig skickas hem från behandling innan hen knappt kan stå på benen är det ofta kvinnor som tar över vårdbördan. När välfärden sviker får kvinnorna ta extraarbetet. Fler vårdplatser är feministisk sjukvårdspolitik i praktiken.

5) Anställ fler i sjukvården

Personalen i sjukvården är framför allt kvinnor. De massiva uppsägningarna i den skånska sjukvården drabbar därför kvinnor först och främst. När 1000 personer tvingas lämna SUS på två år är det kvinnor som får en vardag med andan i halsen. Fler händer behövs i vården och en ny majoritet måste vända utvecklingen och anställa fler!

6) Höj de låga kvinnolönerna

Talet om att personalen är sjukvårdens största resurser verkar alla vara överens om – fram tills dess att lönen ska betalas ut. Låga ingångslöner och små möjligheter att ta sig upp för lönetrappan urholkar vården. En god och jämställd sjukvård kräver höjda kvinnolöner!

7) Lyssna på kvinnorna i sjukvården

Alliansen och Miljöpartiet har bestämt sig för att inte lyssna, inte prata och inte ta hänsyn till sjukvårdens kvinnor. På barnintensiven (BIVA) ledde det till massuppsägning, på andra håll pyr missnöjet. Man kan inte undgå att fråga sig om ohörsamheten hade varit lika kompakt om det rört manliga arbetare? Vi vill ha ett stopp på marknadstänkande och byråkrati i sjukvården. Ge sjukvårdens kvinnor en starkare röst!

8) Inga vinster i välfärden

Stora och pågående privatiseringar i den skånska sjukvården innebär att skattepengar går till vinst i privata vårdbolag. De senaste åren har det på Sverigenivå varit minst 8 miljarder kronor per år – hade dessa skattepengar stannat i välfärden hade det inneburit lönekostnaden för ungefär 22 000 undersköterskor. Att riskkapitalister får plundra den skånska välfärden drabbar kvinnor som patienter, anhöriga och personal.

Vi kvinnor i sjukvården vill ha en feministisk politik. För att uppnå det krävs att borgarna och Miljöpartiet inte sitter kvar vid makten efter valet i höst. Därför vill vi se ett maktskifte i Region Skåne.

 

Elin Rutqvist, sjuksköterska, Malmö Saima Jönsson Fahoum, läkare, Lund Agneta Lenander, sjuksköterska, Landskrona Medlemmar i Vänsterpartiet och kandidater i Regionvalet