Regional utveckling

Ett hållbart Skåne där alla får plats

En hållbar region för alla måste planeras för och av de människor som bor här – inflytande över samhällsutvecklingen är viktigt. Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid.

För en levande landsbygd

Under många år har människor på landsbygden upplevt en urholkning av samhällsservicen. Detta vill vi ändra på. Regionen har en stor uppgift i att kräva förändring från staten och i att styra kollektivtrafiken och sjukvården så att servicen på den skånska landsbygden blir tillgänglig för alla.

En ekologisk region

Vänsterpartiet kämpar för en ekologisk hållbar och jämlik samhällsutveckling med förtätning i stationsnära områden, städer, och samhällen och ett bevarande av åker- skogs- och ängsmark. En viktig åtgärd i jakten på miljöbovar är energieffektiviseringen av Skånes bostäder. Även om en del energi kan utvinnas på ett hållbart sätt är ändå de insparade kilowattimmarna de miljövänligaste. En effektivisering av bostadsbeståndets energiåtgång är därför en klok investering.

Vänsterpartiet Skånes krav på regional utveckling

  • Att invånarna i regionen är delaktiga i landsbygds- och stadsplanering
  • Att förtätning utgör målsättning för vidare bebyggelse i städer och på landsbygd
  • Att stödja invånare som tar egna initiativ till t.ex. småskaliga ekologiska jordbruk eller kooperativt ägda vindkraftsverk
  • Att regionens upphandlingar klimatanpassas
  • Att en utbyggnad av cykelvägar i hela Skåne genomförs