Ett Europa för alla, inte bara för de rika.

Europa är en rik världsdel

där det finns mycket pengar.

Ändå är många människor i Europa fattiga.

Några få människor är mycket rika.

Några länder i Europa är rika

och några länder är fattiga.

Det är orättvist och ojämlikt.

Den Europeiska Unionen (EU) hjälper banker och företag,

men låter vanligt folk betala räkningen.

Orättvisorna skapar ilska.

Vissa människor blir rasister

och skyller problem på människor, som är födda utanför Europa.

Andra människor blir nationalister

och vill bara hjälpa sitt eget land.

Det behövs ett nytt samarbete i Europa

som säger att människor och klimatet

är viktigare än bankernas och företagens intressen.

26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.

Rösta på Vänsterpartiet

för att skapa ett Europa för alla

inte bara för de rika.

Vi tycker att människor, klimat och demokrati

är viktigare än företagens intressen.

Vi vill ha ett Europa för vanligt folk,

för bra jobb, för kvinnors rättigheter

och för att de som förstör klimatet mest

ska ändra sig mest.

Det är viktigt att alla betalar skatt.

De som smiter från att betala skatt ska straffas.

Vänsterpartiet tycker att mycket inom EU är dåligt,

men vi säger inte att Sverige ska lämna EU nu.

EU-valet i maj handlar om vilken sorts samarbete

som ska finnas inom EU.

Vi vill samarbeta med våra vänner

i andra vänsterpartier

från andra länder i Europa.

Det är bråttom att rädda klimatet.

Vi behöver förändra vårt sätt att leva

för människors framtid och

för att rädda jordklotet.

De som inte vill ändra på något

är de som tjänar pengar på hur det fungerar,

till exempel företag som tar fram smutsig kolkraft.

De företag som förstör klimatet mest

måste betala mer,

så att de väljer att minska sina utsläpp.

Rika människor som ofta flyger

och ofta köper dyra saker

påverkar klimatet på ett dåligt sätt.

Vänsterpartiet vill använda EU till

att ställa hårdare krav för ett bättre klimat.

År 2030 ska det inte finnas kvar några kolkraftverk i EU.

I ett kolkraftverk eldar man kol

för att göra elektricitet.

Att elda kol är inte bra för klimatet.

År 2030 vill vi inte att man använder kolkraft i EU längre.

År 2025 ska det inte säljas några nya bilar

som drivs av bensin i EU.

Vi vill ha en klimatinvesteringsbank i EU.

Den som behöver låna pengar

för att bygga något som är bra för klimatet,

ska få låna pengar från den banken.

Den banken ska inte placera sina egna pengar

i något som är dåligt för miljön

så som kol, olja och gas.

Den som köper en flygbiljett

på en flygresa som startar och landar inom EU

får betala flygskatt.

Vi vill att skatten ökar, ju fler gånger du flyger.

Det kallas progressiv flygskatt.

Tåg är bättre än flyg.

Vi vill ha fler nattåg genom Europa.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna välja tåget

och klara hela resan utan att mötas av hinder

på stationer, perronger, byten och bokningssystem.

När olika företag sköter olika delar av tågresan blir det inte bra.

Men ibland tvingar EU sina länder att släppa in privata företag.

Vi vill att järnvägen ska skötas av staten.

Det ska alltid vara billigare att välja tåget än flyget.

Idag ger EU pengar till bönder med jättestora bondgårdar.

Då måste djuren åka lastbil väldigt långt för att komma till ett slakteri.

Det är inte bra.

Vi vill att EU slutar ge pengar till dessa jättestora bondgårdar.

Vi vill att Sverige själv bestämmer över sina bondgårdar.

Vi vill minska antalet djurförsök,

när man till exempel provar nya mediciner på djur.

Vänsterpartiet vill hjälpa flyktingar.

Det finns många människor som flyr från sina länder idag.

De har rätt att söka skydd i ett annat land.

Det är en mänsklig rättighet.

Vi vill skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar.

Många flyr i farliga små båtar över Medelhavet,

trots att de inte kan simma.

Vi vill ha livräddningsinsatser istället för murar runt Europa.

De EU-länder som vill ta emot dessa människor bör bilda en grupp.

En grupp som tillsammans kan visa

att det är bra att ta emot människor som flyr för sina liv.

Mer av EU:s pengar ska gå till att hjälpa dem som är fattiga.

Inga EU-pengar ska gå till vapen.

Vi tycker inte om när man säljer vapen.

Vänstern försvarar kvinnors rättigheter

När EU bestämmer att länder ska spara pengar

drabbar det ofta kvinnor.

Vi vill att män och kvinnor ska ha samma

rättigheter och lika löner.

Nästan hälften av alla kvinnor i Europa

har någon gång blivit slagen av en man.

En av tio kvinnor har utsatts för sexuellt våld.

Under många år har vi jobbat med dessa frågor i EU.

Det ska vi fortsätta med!

Alla kvinnor ska kunna skaffa sig preventivmedel.

Kvinnor ska själva bestämma om de vill göra abort.

Alla EU-länder ska erbjuda lagliga och säkra aborter.

EU behöver fler feminister.

Feminister vill att män och kvinnor ska

behandlas lika och ha lika lön.

Det är viktigt att kämpa för kvinnors rättigheter.

Om du är kvinna och blir kär i en annan kvinna,

eller är man och blir kär i en annan man

så har du samma rättigheter som alla andra.

Vänsterpartiet försvarar rätten att bli kär i vem du vill

i hela Europa.

Du får inte behandla en människa annorlunda

på grund av vem hon blir kär i.

Det är diskriminering.

Alla som arbetar ska få en schysst lön.

Alla ska ha det bra på jobbet;

det ska vara schyssta arbetsvillkor.

När en person kommer till Sverige för att arbeta,

till exempel från Polen,

ska den personen få samma lön som en svensk.

Fackförbunden på arbetsplatserna

ska kunna kräva dessa rättvisa löner.

De finns inskrivna i de svenska kollektivavtalen,

som används på många arbetsplatser.

Om ett företag med utländsk personal

säljer sitt arbete alldeles för billigt,

så får de ordentliga företagen,

som betalar sina medarbetare en schysst lön

svårt att sälja sina tjänster.

Det är inte bra.

Det kan leda till rasism.

Idag hjälper EU företag att köpa och sälja saker i Europa.

EU behandlar företagens ägare bättre

än de som arbetar i företagen.

Nu är det de anställda

som vi behöver prata om!

EU har pratat för mycket om företagen.

När svenska staten köper saker av företag,

måste företagen ha kollektivavtal,

som garanterar en schysst lön.

Vi vill ha ett demokratiskt Europa

När du röstar i EU-valet i maj

väljer du vilka politiker som ska vara med och bestämma i EU.

Dessa politiker har valts av folket.

De är folkvalda.

Det är demokrati, när folket får vara med och bestämma.

Vi vill ha mer demokrati i EU.

Men idag bestämmer många av EU:s anställda tjänstemän.

De och politikerna träffar företag och organisationer,

som påverkar deras beslut.

Det kallas lobbyism

och ger makt till de stora företagen.

Lobbyism är dåligt.

Det är folkvalda politiker som ska bestämma

inte rika företag!

Det borde vara enklare att lämna EU.

De länder som vill sluta använda

den europeiska valutan Euro,

ska kunna göra det.

När EU väl har makt på ett område

kämpar vi för att göra politiken bättre.

Ingen ska kunna smita från att betala skatt.

Det är att stjäla pengar från folket.

Skattesmitare ska straffas

och stulna pengar ska betalas tillbaka.

Vi vill minska EU:s budget.

EU ska ha mindre pengar än idag.

Idag går för mycket av EU:s pengar till jordbruk.

Det tycker vi att länderna ska få sköta själva.

Då kan Sverige utveckla vår landsbygd.

Vänsterpartiet vill inte att EU:s pengar ska gå till

• Militärer

• Banker

• Dålig flyktingpolitik

Vi tycker att stora företag har för mycket makt i EU.

De har för mycket makt över de handelsavtal,

som bestämmer hur länderna

ska köpa och sälja saker med varandra.

Det är ju de folkvalda politikerna som ska styra,

inte företagen.

Alla politiker i EU borde göra som Vänsterpartiet

och visa var de får sina pengar ifrån

och vad de gör med pengarna, som de får från skattebetalarna.

Idag har EU två parlament där politikerna jobbar

ett i Bryssel i Belgien

och ett i franska Strasbourg.

Det är onödigt och kostar för mycket.

Allt arbete kan vara i Bryssel, tycker vi.

Vi tycker att politikerna i EU ska få sänkt lön.

Den är för hög idag.

Vänsterpartiet gör EU bättre för oss alla, inte för eliten

Rösta på Vänsterpartiet den 26 maj!