Nedan finner du motioner och interpellationer som Vänsterpartiets representanter lämnat in till Regionfullmäktige.

Motioner 2019

Motion: Utlys klimatnödläge

Motion: Utred införande av högkostnadsskydd för hjälpmedel

Motion: Fler offentliga vårdcentraler i Skåne

Motion Koldioxidbudget

Interpellationer 2019

Höghastighetståg

Endometrios

Kollektivtrafikdialog

Ordningsvakters lämplighet

Nedläggning arbetsförmedlingen

Förflyttningar nattetid

Motioner 2018

Interpellationer 2018

 

 

Motioner 2017

Interpellationer 2017

Motioner 2016

Interpellationer 2016

Motioner 2015

Interpellationer 2015

Motioner 2014

Interpellationer 2014