Vilmer Andersen

Vilmer är ordinarie ledamot i Regionfullmäktige och i Regionala Utvecklingsnämnden (RUN). Han är ersättare i beslutsgruppen för Interreg 5 a, Öresund och ledamot för Sveriges Kommuner och Landsting Han sitter i beslutsgruppen för Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge och är sammankallande i Skånedistriktets arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till en hållbar regional utveckling i Skåne.

“Inga vinster till riskkapitalbolag samt en klimaträttvis och hållbar utveckling i hela Skåne, är frågor som jag fortsatt vill driva i regionpolitiken. En värdig vård utan vinster samt en kollektivtrafik att lita på – med en ökad tillgänglighet även för personer med funktionsnedsättning – har högsta prioritet i mitt framtida Skåne.”