Vilmer Andersen

Ledmot i regionfullmäktige. Ledamot i regionala utvecklingsnämnden.