Vilmer Andersen

Vilmer Andersen är ordinarie ledamot i Regionfullmäktige och i Regionala Utvecklingsnämnden (RUN).

Inga vinster till riskkapitalbolag samt en klimaträttvis och hållbar utveckling i hela Skåne, är frågor som jag fortsatt vill driva i regionpolitiken. En värdig vård utan vinster samt en kollektivtrafik att lita på – med en ökad tillgänglighet även för personer med funktionsnedsättning – har högsta prioritet i mitt framtida Skåne.

Pressbild 1 och 2.