Thord Kristiansson

Thord Kristiansson är ersättare i regionfullmäktige för Vänsterpartiet i Skåne, representant i Pensionärsrådet och sekreterare i Fristadsfonden.  

“Mitt första engagemang startade i vänsterns ungdomsförbund 1968. Jag är mer eller mindre född in i partiet med föräldrar och morföräldrar som var politiskt aktiva inom dåvarande kommunistpartiet. Min ambition är att kunna hjälpa till med att få bort Alliansen från makten. Mina erfarenheter från arbetsliv och politik kan kanske vara nyttiga i det arbetet.

Om jag ska nämna ett viktigt politiskt minne behöver vi inte gå så långt tillbaka i tiden: den mäktiga manifestationen mot rasism i Malmö i mars 2014 är en av mina häftigaste minnen och som överträffar det mesta.

Inför framtiden vet jag att Vänsterpartiets politik är den enda genomförbara om vi skall klara de utmaningar som hela mänskligheten står inför, i det närmaste ser jag med förväntan på vårt ekonomiska/ekologiska program som just nu håller på att tas fram inom Vänsterpartiet, ett program som kommer att vara vägledande i vårt arbete att skapa ett framtida hållbart samhälle.”