Sven Ternov

Sven Ternov är ersättare i patientnämnden

Politiskt aktiv sedan 30 år tillbaka. Jag vill inte leva i ett samhälle som bygger på egoism och girighet. Jag vill bidra till att ändra på detta.