Sven Ternov

Ersättere i regionfullmäktige. Ledamot i patientnämnden.