Sven Ternov

Sven är ersättare i Regionfullmäktige för Vänsterpartiet i Skåne och ledamot i Patientnämnden. Han är ersättare i kommunfullmäktige i Sjöbo kommun och ledamot av familjenämnden i Sjöbo kommun. Han är också sekreterare och medlemsansvarig för Vänsterpartiet i Sjöbo.

“Politiskt aktiv sedan 30 år tillbaka. Jag vill inte leva i ett samhälle som bygger på egoism och girighet. Jag vill bidra till att ändra på detta.”