Sara Svensson

Sara Svensson är regionråd och gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, sitter i Regionstyrelsen, är ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott, ersättare i Demokratiberedningen och sitter i Beredningen för framtidens sjukvård.

Hemsida: svenssonsara.wordpress.com