Sara Svensson

  Hemsida: svenssonsara.wordpress.com

Regionråd. Ledamot regionstyrelsen. Ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott. Ledamot i regionfullmäktige.