Samuel Johansson

Uppdrag: Regionfullmäktige, ersättare Arvodesberedningen, Ledamot