Samuel Johansson

Ersättare i regionfullmäktige. Ledamot i arvodesberedningen. Ersättare i Kollektivtrafiknämnden.