Samuel Johansson

Samuel är ersättare i regionfullmäktige för Vänsterpartiet i Skåne och sitter i Arvodesberedningen.