Saima Jönsson Fahoum

Saima Jönsson Fahoum är ledamot av regionfullmäktige, ersättare i hälso och sjukvårdsnämnen, ersättare i regional sjukvårdsnämnd SUS och sitter i styrgruppen för gränssnittssamverkan.

Jag kämpar för en jämlik sjukvård! I den skånska vården kommer jag arbeta för att återupprätta samverkan och dialog med personalen. Man måste lyssna för att se hur vi bäst ska organisera vården. Sen tror jag det är viktigt att rulla tillbaka privatiseringarna inom primärvården. Sen måste Region Skåne bli mycket bättre på jämställdhet!

Pressbild 1 och 2. Foto: Olof Holmgren