Roland Nilsson

Roland Nilsson är ersättare i regionfullmäktige för Vänsterpartiet i Skåne, är pensionär och sitter i Servicenämnden för Vänsterpartiet i Malmö stad.

“Jag har tidigare arbetat med alternativ energi på E.ON (fd Sydkraft) Den viktigaste frågan för Region Skåne är att hålla samman sjukvården i offentlig regi, för att motverka privatisering och konkurrensutsättning. Jag tycker dessutom att utbyggnad av en hållbar kollektivtrafik i hela regionen ska prioriteras bättre.”