Roland Nilsson

Roland Nilsson är ersättare i regionfullmäktige.

Roland Nilsson. Har arbetat med alternativ energi på E.ON (fd Sydkraft) Den viktigaste frågan för Region Skåne är att hålla samman sjukvården i offentlig regi, för att motverka privatisering och konkurrensutsättning. Jag tycker dessutom att utbyggnad av en hållbar kollektivtrafik i hela regionen ska prioriteras bättre.