Peter Ahlbom

Ledamot i regionfullmäktige. Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.