Patrik Strand

Ledamot i valberedningen för Vänsterpartiet Skåne.