Patrik Strand

Patrik Strand är ledamot av valberedningen för Vänsterpartiet Skåne.