Patrik Milton

Patrik är ordinarie ledamot i fullmäktige i Region Skåne, ersättare i Regionstyrelsen och ordförande för Vänsterpartiet i Lomma.

“Jag vill se ett mer solidariskt, jämställt och jämlikt samhälle, eftersom jämlika samhällen är tryggare samhällen. Rovdrift på människor och miljö måste upphöra. Hela samhället måste så fort det bara går ställas om till att bli ekologiskt och hållbart. Näst efter kärnvapen kommer klimatförändringarna som det största hotet mot mänskligheten. Fri kollektivtrafik som är väl utbyggd och pålitlig är en viktigt pusselbit i omställningen.”