Patrik Milton

Ledamot i regionfullmäktige. Ersättare i Regionstyrelsen. Ledamot i distriktsstyrelsen.