Pål Brunnström

Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse.