Pål Brunnström

Pål Brunnström är ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse och sitter i distriktsstyrelsen.

Jag har varit vänster så länge jag kan minnas, och jag blev aktiv i Ung Vänster och senare Vänsterpartiet eftersom jag uppfattade att det var organisationer som vill bygga en bred och folklig rörelse för att förändra samhället i grunden, både vad gäller klassorättvisor, könsmaktsordningar och rasism.