Pål Brunnström

Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse. Ledamot i distriktsstyrelsen.