Nita Lorimer

Nita Lorimer är ledamot av distriktsstyrelsen och i regionfullmäktige i Region Skån.

Jag har varit politiskt aktiv i frågor kring nej till Vietnamnkriget, bojkotta Sydafrika, suttit i Afrikagruppernas styrelse på riksnivå. Detta långt innan jag 1998 gick med i Vänsterpartiet. År 2000 fick jag för första gången plats i en nämnd. Min politiska aktivitet grundar sig framförallt i en känsla för rättvisa och att alla skall vara med och besluta. Med andra ord en verklig demokrati där inte många luras av fagra löften att rösta mot sina egna intressen. De allra rikaste 1 % i Sverige som i huvudsak styr nu genom sitt inflytande på de största partierna vill ha ett annat Sverige för att behålla sin makt och rikedom än det som är bra för de 99%-en.

Vilka frågor brinner jag för?

Miljöfrågor – Skåne kan bli mycket bättre på miljöfrågor och regionen kan ta ett större ansvar än för närvarande. Kollektivtrafiken bör byggas ut ordentligt inte bara för pendling. Om man skall kunna klara sig utan bil som många unga försöker måste det gå att resa även på fritiden, och inte bara mellan de större orterna.

Gemensamt ägande – att vi i Skåne inte skall sälja ut gemensam egendom till underpriser. Det är i det närmaste undantagslöst mycket bättre och billigare att äga och sköta t ex byggnader själva än att hyra från privata ägare. Den borgerliga femklövern säljer den gemensamma egendomen för att ekonomin skall se bättre ut försäljningsåret!

När jag inte arbetar med politik så är jag mycket engagerad i A-konst, en förening som arbetar med “outsider art”.