Mona Nihlén

Ersättare i regionfullmäktige. Ersättare i distriktsstyrelsen.