Mona Nihlén

Mona är ersättare i regionfullmäktige för Vänsterpartiet i Skåne. Hon är ordförande i Vänsterpartiet i Tomelilla och sitter i kommunfullmäktige och i Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun. Hon är utbildad behandlingspedagog och jobbar på ett LSS-boende i Ystad.