Mikael Persson

Micke Persson är ersättare i regionfullmäktige och är politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

“Tre saker som Vänsterpartiet vill genomföra i den skånska sjukvården är mer resurser för att utöka antalet vårdplatser och anställa mer personal. För det andra måste personalpolitiken bli bättre med låglönesatsningar, fackligt inflytande och ett stopp för bemanningsföretag. Slutligen måste vi ändra på ordningen där privata vårdbolag kan göra vinst genom att plocka russinen ut den offentliga kakan. “