Mikael Persson

Ersättare i regionfullmäktige. Politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Region Skåne.