Jonas Pettersson

Jonas Pettersson är ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden