Jenny Hjälte

Jenny Hjälte är ledamot av valberedningen för Vänsterpartiet Skåne.