Ingrid Bromander

Ingrid Bromander är ersättare i regionfullmäktige och ersättare i handikappberedningen

Jag är uppvuxen i en familjen som varit politiskt aktiva hela 1900-talet. Aktiv i Sydafrika- och Vietnamrörelsen och i den politiska 1968-rörelsen. Drivs av brinnande rättvise- jämlikhetskrav överallt och i alla lägen, ser att marxismens analys av kapitalismen är enda möjliga utgångspunkt för en ny ordning. Hoppet är att vår ropande röst i mörkret så småningom blir så starkt att många fler hör.