Hanna Gunnarsson

Hanna Gunnarsson sitter i distriktsstyrelsen, dess verkställande utskott och är distriktets kassör.