Hanna Gedin

Vice partisekreterare. Ledamot partiets centrala verkställande utskott. Ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse.