Gustavo Garcia

Gustavo Garcia är revisorssuppleant för Vänsterpartiet Skåne samt nämndeman i förvaltningsrätten.

Varför engagerade jag mig i Vänsterpartiet? För att demokrati är ingen självklarhet utan måste ständigt bevakas, för att alla ska leva fritt i ett jämställt samhälle. Mina största förhoppning att vi med gemensamma krafter skall motverka rasismen . Och att återupprätta arbetarnas inflytande i arbetslivet.