Gustavo Garcia

Revisorssuppleant för Vänsterpartiet Skåne. Ledamot i Vänsterpartiet Skånes valberedningen.