Emma Wennerholm

Ledamot i distriktsstyrelsen. Ersättare i regionfullmäktige. Ledamot i Vänsterpartiet i Region Skånes valberedning.