Emma Wennerholm

Emma Wennerholm är ledamot i distriktsstyrelsen och ersättare i Skånes Regionfullmäktige. Hon är fackligt aktiv inom Kommunal och ledamot i föreningen Sydsvensk regionbildning.

Jag har varit politisk aktiv sedan 1998 – först i Ung vänster och sen i Vänsterpartiet. Är en nedflyttad smålänning som flyttade ner till Skåne för ca 15 år sen med några mellanlandningar i London och Stockholm . Förutom mitt stora och lärorika politiska arbete så är jag fackligt förtroendevald och fackligt aktiv, aktiv i min lokala Amnestygrupp och arbetar ideellt med kvinnojouren.

Som jag ser det så har Vänsterpartiet så länge jag var aktiv visats att vi värnar om vår gemensamma välfärd där kvaliteten och behoven alltid ska komma i första hand, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. Här är det av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov som ska gälla som grundläggande princip. Jag vill inte att vår gemsamma välfärd privatiserats och ser såklart hellre att det ska till investeringar och att den ska drivas med medborgarnas bästa för ögonen.

För mig handlar fackliga frågor om rättvisa, solidaritet, inflytande, engagemang som leder till starkare arbetsrätt, starkare ställning för kollektivavtalen och en bättre arbetsmiljö.Med Vänsterpartiet blir det en tryggare och bättre arbetsmarknad. Några specifika frågor jag brinner för är att heltid ska vara norm, jämställda löner och arbetsvillkor, att sätta fler i arbete, investera där behoven finns, full sysselsättning och på sikt införasex timmars arbetsdag .

Att vara feminist är att se att det finns en könsmaktordning och vilja göra något åt den. Det gör skillnad vem som sitter vid makten – för mig handlar det om politisk vilja och att gå från ord till handling. I vilka som helst politiska sammanhang är vi den viktigaste feministiska kraften och jag tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten. Vår feministiska politik består av en mängd konkreta förslag och här vill jag nämna satsningar på äldreomsorgen, barnomsorgen och en jämställd föräldraförsäkring. Löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken måste minska om vi ska få ett jämställt samhälle. Här vill jag också nämna rätt till heltid där deltid är en möjlighet och  att ta bort de delade turerna.

Vänsterpartiet spelar en viktig roll och naturlig roll i arbete för ett samhälle för alla . Vi har politiken för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från rasism och diskriminering. Vi ska både möta människor i deras vardag genom att ta samtalet med dem, vara närvarande och erbjuda tydligare alternativ och aldrig låta rasister och rasistiska partiers propaganda stå oemotsagda. Till sist tror jag att dagens kapitalistiska syn på miljön inte kan fortsätta utan det är dags att arbeta ännu mera med vårt ekologiska förhållningssätt istället. Genom att arbeta med kampen för en rättvis fördelning av naturresurser bidrar det till rättvisa och solidaritet. Jorden är vårt gemensamma arv och ska också förvaltas gemensamt. Här behövs det gröna klimatinvesteringar och där Sverige med Vänsterpartiet i främsta ledet blir en föregångare på miljö och klimatområdet.

Jag är en av många som vill lägga grunden och vill förvekliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. Jag är en del av arbetarrörelsen, kvinnorörelsen , har erfarenheter av att bo i både i ett litet samhälle och i storstad , erfarenheter av fackligt arbete och hur fackligt och politiskt arbete hör ihop.

Twitter: @emmabutte35

Läs mer:

Intervju med Emma Wennerholm inför EU-valet

“Höganäs är inte till salu” – om kommunpolitiken i hemkommunen Höganäs