Claudia Velásquez

Claudia Velásquez är ordförande för Vänsterpartiet Helsingborg.

Twitter: @claudiavoltaire

Jag tycker det är viktigt att engagera mig i politiken då den är det mest relevanta och angelägna fältet i samhället. Jag tror på ett solidariskt samhället där alla medborgare får lika möjligheter att utvecklas utifrån sina egna intresse och förmågor.

Pressbild 1

Pressbild 2

Foto: Olof Holmgren