Christine “Kikki” Lenander

Christine "Kikki" Lenander är ersättare i regionfullmäktige för Vänsterpartiet i Skåne.

Kikki Lenander arbetar som socialsekreterare och bor i Landskrona.

Jag är vänsterpartist sedan 1994, aktiviteten har växlat under åren på grund av små barn och studier. Jag har varit aktiv i V Landskrona cirka 5 år. Socialist av födsel och ohejdad vana – allergisk mot orättvisor och diskriminering.  Är antirasist för att allas lika värde är en självklarhet. Vi har bara en jord vars resurser ska räcka till oss alla och till kommande generationer.  Därför måste vi ändra vårt sätt att leva och börja vara mer solidariska.

Twitter: @kikksila

Hemsida:  kikksila.wordpress.com

Pressbild 1 och 2. Foto: Olof Holmgren