Busi Dimitriu

Busi Dimitriu är ordinarie ledamot i Regionfullmäktige och i representant i Kulturnämnden.

 

Politik har alltid varit ett intresse och Vänsterpartiet är det forum där jag kanaliserar det. Politiskt aktiv har jag varit i ungefär 15 år. Förutom själva det politiska innehållet och kampen för förändring är jag fascinerad och arbetar mycket med att organisera – både politiskt och privat.