Busi Dimitriu

Busi Dimitriu är ordinarie ledamot i Regionfullmäktige och i representant i Kulturnämnden. Hon arbetar som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i region Skåne.

 

Politik har alltid varit ett intresse och Vänsterpartiet är det forum där jag kanaliserar det. Politiskt aktiv har jag varit i ungefär 15 år.Förutom själva det politiska innehållet och kampen för förändring är jag fascinerad och arbetar mycket med att organisera – både politiskt och privat.