Anneli Philipson

Anneli Philipson är ersättare i regionfullmäktige

Politisk aktiv hela livet, men i partipolitiken sedan 1991. Brinner för klassiska rättvisefrågor!

Började mitt yrkesliv inom vården och blev ganska snabbt fackligt aktiv i kommunalarbetareförbundet. Övergick senare till att bli politiskt aktiv i vänsterpartiet. Har varit kommunalråd i Malmö under åren 1998-2010. Allas lika värde, lika rättigheter, skyldigheter och förutsättningar är drivkrafter för mitt engagemang.