Anita Peterson

Anita Petersson är ersättare i nämnden för sjukvård nordöst (KRYH)

För mig är allas lika värde ett ledord! Jag lovade mig själv att kämpa för de mest utsatta. När man har kaos kring sig med sjukdomar/funktionsnedsättningar eller annat har man ingen ork och möjlighet att kämpa. I dag tror jag att min breda erfarenhet på funktionsnedsättningsområdet är till stor nytta i den kampen.

Jag vill uppnå att alla ska ha möjlighet att försörja sig genom arbete, även de som har funktionsnedsättning, är ung eller invandrare. Socialförsäkringssystem ska som fungera som det skyddsnät som det var tänkt en gång!

Jag vill att alla ska ha möjlighet till ett drägligt liv. Jag vill också man ska kunna åka kollektivt även på landsbygden och inte bara till orter med tågstopp.

Mitt bästa politiska minne? Det är väl när vi för första gången tillsammans med Ung vänster drog i gång en manifestation till minne av Kristallnatten. Vi ringde runt och med bara kort varsel blev vi 500 personer i tåget i “lilla” Hässleholm. Givetvis var Ung Vänster och hunden Jalle i täten.