Alexandra Kronqvist

Ledamot av valberedningen för Vänsterpartiet Skåne.