Här finns Vänsterpartiet Skånes regionpolitiska program 2018-2019

Här kan du lyssna på hela programmet

Klicka på rubriken nedan för att höra utvalda rubriker

 1. Ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste
 2. Sjukvård
 3. Vård efter behov
 4. En jämställd sjukvård
 5. En sjukvård fri från diskriminering
 6. Rätten till sjukvård nära dig
 7. Primärvård
 8. Psykisk ohälsa
 9. Äldrevård och äldreomsorg
 10. Digitalisering och e-hälsa
 11. Tandhälsa
 12. Kvinnovård
 13. Missbruksvård
 14. Arbetsmiljöfrågor
 15. Personalpolitik av och för de anställda
 16. Fler kollegor, fler vårdplatser
 17. Arbetsplatsdemokrati
 18. Minskade löneskillnader och kortade arbetstider
 19. Jämställda arbetsplatser fria från diskriminering
 20. Hälsosamma arbetsplatser
 21. Kollektivtrafik och transport
 22. Taxor och avgifter
 23. Bygg ihop hela Skåne med hjälp av kollektivtrafik
 24. Ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi
 25. Färdtjänst och serviceresor för brukarna, inte för företagen
 26. Regional utveckling – Ett hållbart Skåne där alla får plats
 27. För en levande landsbygd
 28. En ekologisk region
 29. Kultur – Kultur i hela Skåne
 30. Rätten till kultur
 31. Biblioteken
 32. Kultur för barn och unga
 33. Idrott och fritid i Skåne

 

Mer information finns på vansterpartiet.se, både som talande webb och på lätt svenska.

 

På lätt svenska

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska

hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.

Under 1900-talet i Sverige

kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen

så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.

Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.

Giriga företag har fått styra mer och mer.

Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,

sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.

Vänsterpartiet är viktigt för Sverige

Om du röstar på oss så bidrar du till att byta regering.

Vi vill vara med i en ny regering

tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Där ska vi kämpa för rättvisa och jämställdhet

och mot miljöförstöring.

Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar

i många kommuner i landet.

Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö

och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.

Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.

Bra skola, vård och omsorg

utan vinster i välfärden

Privata företag gör vinster

eftersom de har färre anställda

och betalar lägre löner.

Företagen gör också vinster

när de väljer de kunder som har mest pengar

i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.

Vi är det enda partiet som vill

göra det omöjligt för privata företag

att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.

Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja

sådant som stat, kommun och landsting äger

till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser

och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.

Staten ska ta över ansvaret för skolorna

och göra alla skolor lika bra.

Det ska bli färre barn i varje grupp

på förskolor och fritidshem.

Fler och tryggare jobb

i hela landet

Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.

Vi vill anställa 3  000 fler i vården och 6  000 nya lärare.

Vi ska skapa jobb genom att

bygga bostäder, särskilt hyresrätter.

Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät

och satsa på jordbruk och ekologisk mat.

Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.

Den borgerliga politiken som Sverige haft

har lett till att många har osäkra anställningar.

Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.

Alla ska få jobba heltid om de vill.

A-kassan ska bli bättre.

Arbetslösa som är under 25 år

ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.

Alla ska också kunna klara sig bra på

sin sjuklön, pension eller studiemedel.

Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.

Feminism betyder rättvisa

Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.

Vi vill ändra på föräldraförsäkringen

så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.

Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.

Kvinnors löner ska bli högre.

Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt

att ha sex med någon

som inte tydligt visat att den vill ha sex.