Vid sitt möte 20 juni tog regionfullmäktige beslut om nya riktlinjer för sjukresor och färdtjänst. Vänsterpartiet fick gehör för alla de förändringar som vi har drivit för att garantera alla tillgång till sjukvården. Detta är en seger för alla som använder sjukresor och färdtjänst. Riktigt bra beslut!

I grundförslaget fanns en hel del positiva förändringar från början som att asylsökande och papperslösa har rätt till sjukresa. Rätten till sjukvård måste vara reell och detta är därför en mycket välkommen förändring. Dessutom fanns en förändring med som handlar om rätten att hämtas inom 90 minuter, samt att man har tagit bort det långa samordningsfönster som tidigare har funnits.

Vänsterpartiet föreslog dessutom att man skulle ta bort skrivningen om att byte av bil kan förekomma. Vi vill inte ha en situation där människor kan bli stående i väntan på en ny bil och riskera att bli lämnad ensam i en utsatt situation.

Vänsterpartiet ville dessutom se en förstärkning av rätten att få sjukresa när man åker iväg för en så kallad second opinion eller förnyad bedömning. Denna rätt har alla i sjukvården när man är drabbad av en livshotande eller allvarlig sjukdom. Denna rätt måste vara på riktigt, storleken på ens plånbok ska inte få avgöra om man har råd att göra detta. Vi fick igenom även denna förändring.

Vänsterpartiet föreslog även några förändringar till som förstärker möjligheten att få ersättning om sjukresorna och färdtjänsten inte fungerar eller inte kom i tid. I grundförslaget stod att man hade möjlighet till ersättning. Vi fick igenom att det ska vara en rättighet.

Vänsterpartiet drev igenom:
 • Rätt till sjukresa vid förnyad bedömning/second opinion både för livshotande och allvarlig sjukdom
 • Rätt till ersättning om sjukresorna och färdtjänsten inte kom eller blev försenad.
 • Att byte av fordon inte längre ska förekomma i systemet.

Hur vi skapar en välfärd att lita på? Det är frågeställningen när Vänsterpartiet Malmö bjuder in till välfärdskonferens den 9 april. Deltar gör fackförbund, gräsrotsaktivister, forskare och politiker. Fritt inträde men begränsat antal platser – föranmäl dig idag. Välkommen!

Program

Söndagen den 9 april på Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10b i Malmö. Anmäl dig via det digitala anmälningsystem Zetkin: Anmälan till Välfärdskonferensen eller maila till malmo@vansterpartiet.se

Kl 09:30 Registrering, mingel och kaffe

Kl 10:00 Invigning.

Gunilla Ryd från Vänsterpartiet Malmös styrelse hälsar välkommen

Trubaduren och vissångaren Kiki Nilsénius spelar.

Kl 10:15 Framtidens sociala arbete

Hur ska socialtjänsten organiseras för att på bästa sätt ge stöd och skydd åt de som behöver? New Public Management innebär svällande administration, ökande arbetsbördor och stress för de anställda. Nuvarande styrsystem skapar avstånd och likgiltighet inför klienterna. Hur skapar vi en god arbetsmiljö för socialsekreterarna?

Deltar gör:

 • Emelie Johansson. Ordförande för Akademikerförbundet SSR i Malmö Stad
 • Katrin Skatt Gåvertsson. Facklig sekreterare på Akademikerförbundet SSR i Malmö Stad
 • Claudia Velásquez. Socionom, aktiv inom Vision och Nätverket Socialistiska socionomer
 • Samtalsledare: Hanna Thomé, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö

Kl 11:20 En sjukvård att lita på

Vilka är förutsättningarna för att vi ska få en sjukvård att lita på nu och i framtiden?

Deltar gör:

 • Stefan Lindgren. Ordförande för Läkaresällskapet
 • Karin Rågsjö. Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson Vänsterpartiet
 • Sara Svensson. Gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne
 • Samtalsledare: Agneta Lenander. Sjuksköterska och ledamot (v) av fullmäktige i Region Skåne

Kl 12:30. Lunch

Soppa och bröd serveras i cafédelen, kostnadsfritt för alla föranmälda deltagare.

Kl 13:30. Arbetsplatskamp inom välfärden

Hur kan arbetare inom välfärden organisera sig och ta strid för bättre villkor? Hur ser förutsättningarna ut för arbetsplatskampen inom välfärden?  Frances Tuuloskorpi inleder utifrån bokserien ” Folkrörelse på arbetsplatsen”.

Deltar gör:

 • Frances Tuuloskorpi. Redaktör för bokserien ”Folkrörelse på arbetsplatsen”
 • Agneta Lenander. Aktiv inom Vårdförbundet, en av de pådrivande i motståndet mot nedläggningen av Landskrona Lasarett 2013.
 • Paula Mulinari. Lektor vid Malmö Högskola, forskar om vardagsmotstånd på arbetsplatser.

13:30 Välfärden och skattepolitiken (sal 4)

Samhället blir rikare och rikare men välfärden sätts på ständig svältkur. Hur hänger det egentligen ihop? 46 miljarder kronor försvinner varje år från Sverige till skatteparadis varje år och vi har ett skattesystem som är riggat för de rika. Hur skapar vi ett rättvist skattesystem där välfärden får utrymme att växa? Daniel Sestrajcic inleder med utgångspunkt i Vänsterpartiets 11-punktsprogram mot skatteflykt.

Deltar gör:

 • Daniel Sestrajcic. Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson Vänsterpartiet .
 • Gunilla Andersson. Aktiv i Nätverket för gemensam välfärd.

Kl 14:30 Välfärdsmedley

 • “Sex timmars arbetsdag – tidernas välfärdsreform”. Ana Rubin
 • ”Välfärden och pensionärerna” Barbro Johansson
 • ”Välfärdsarbetare, organisera dig!” med Patrik Strand, aktiv i Kommual på SUS Malmö

Kl 15:00. Kaffe och fika

Serveras i cafét

Kl 15:30 Vad händer med Malmökommissionen?

“Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö” (i folkmun känd som Malmökommissionen) avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna sin slutrapport och ett 60-tal rekommendationer för en minskad ojämlikhet och ökad välfärd. Vad har hänt sedan dess?

Deltar gör:

 • Mikael Stigendal. Professor i sociologi vid Malmö Högskola och en av kommissionärerna
 • Martina Skrak. Kommunalråd Vänsterpartiet i Malmö Stad

Varje dag arbetar över 30 000 medarbetare i den skånska sjukvården och gör sitt yttersta för att vi andra ska känna trygghet utifall vi behöver sjukvårdens hjälp. Men resurserna är för små.

Invånarna i Skåne betalar varje dag priset för att Region Skåne har Sverige lägsta regionskatt. Priset betalas i inställda operationer, för få vårdplatser, personal som sliter ut sig och sjukskrivs, samt långa väntetider till utredning och behandling. Detta är inte anständigt.

Sjukvården i Skåne är beräknad att gå med en knapp miljard i underskott 2016. S och MP har därför åter igen dragit i nödbromsen och beslutat om ett reformstopp. Reformstopp innebär i klarspråk att man inte kommer göra de satsningar som de egentligen tror på. I klarspråk innebär det att satsningar på akutsjukvården får vänta, att satsningar på en hårt ansträngd psykiatri får vänta och att satsningarna på E-hälsa halveras. Ett reformstopp innebär i klarspråk, så klart, att problemen blir större framöver.

Sjukvården i Skåne saknar 900 miljoner kronor för att den snålt tilltagna budgeten för 2016 ska hålla. I snart två år under S och MP:s ledning har vården fått stå tillbaka. Reformstoppen, besparingsåtgärderna och det ständiga talet om effektivisering stressar en redan stressad arbetsstyrka. Sjukskrivningarna har därför också fortsatt att öka. På de första fyra månaderna av året har sjukskrivningarna för kvinnor ökat med 6 procent jämfört med samma period förra året. Sjukvården organiseras just nu så att de som ska vårda oss när vi är sjuka, blir sjuka själv.

Lösningen på detta är så klart att satsa på de anställdas arbetsmiljö. Det handlar framförallt om två saker. För det första behöver regionskatten höjas. En sjukvård att lita på måste få kosta. Mer resurser skulle möjliggöra en bättre arbetsmiljö, fler kollegor, fler vårdplatser och kortare arbetstid.

För det andra handlar det om att göra upp med toppstyrning och detaljreglering och i stället genom dialog, tillit och medskapande bygga framtidens sjukvård i Skåne. Sjukvården är inte en bilfabrik där logiker från industrin kan användas. Det är dags att göra upp med dessa managementteorier.

Men i stället ser vi nu istället reformstopp och att regionen kortsiktigt löser akuta problem genom bemanningsföretag. Kostnaden för bemanningsföretag ökar dramatiskt. Regionen har lagt 32 miljoner mer på bemanningsföretag vid årets första månad i år, jämfört med 2015. I januari tecknades till och med ett avtal med det skandalomsusade bemanningsföretaget Orange, ett företag som enligt journalistiska granskningar struntar i gällande kollektivavtal och som har anställningsvillkor som liknar människohandel. Ett bemanningsföretag som till och med arbetsgivarföreträdaren Almega nu själv vill granska på grund av de uppgifter som har kommit fram i dagens ljus.

S och MP har tagit initiativ till att öka takten i utbyggnaden av regionens egna resursteam. Det är bra. Men det räcker inte. Bemanningsföretagen lever på sjukvårdens resursbrist. För att göra upp med detta behövs rejäla ekonomiska satsningar på den egna personalen och de egna resursteamen.

Det skulle löna sig i längden. För patienterna, för personalen och för ekonomin.

Det är satsningarna på personalen och arbetsmiljön regionen behöver nu, inte ännu ett reformstopp.

Låt personalen kosta!

Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare Region Skåne

Artikeln har tidigare publicerats i Kristianstadsbladet

Igår var det vårens sista möte med regionstyrelsen.

Under mötet hade Kristianstadsbor samlats till demonstration utanför och runt Rådhuset i Kristianstad. Det är ett tecken i tiden. Det rör sig runt om i Skåne. Personal och patienter och invånare är oroliga. Många var vi som gick till valurnorna 2014 för att rösta på något annat, rösta bort en femklöver som fått 600 medarbetare på SUS att förlora jobbet, som minskat vårdplatserna. Det rörde på sig då också. Jag minns demonstrationerna utanför Dockan 2014 när alla höga politiker träffades.

Regionen leds av S och MP i minoritet. De lovade högt innan valet och har nu svårt att leverera. Men folk börjar tröttna. Och därför hör vi protester från personal och bekymrade invånare. Det är dags för S och MP att leverera rejält.

Prognosen för 2016 är att det fattas nästan 1 miljard för att sjukvården ska gå ihop sig. Nästan 1 miljard. Istället ser vi nu effektiviseringar och besparingar. Utlovade nya vårdplatser skjuts på framtiden, förslag undersöks för att lägga ner sjukhusbibliotek och satsningar på psykiatrin, akutverksamhet och personal skjuts på framtiden eller minskas rejält. För att man har stoppat reformer. Och i valet pratade S om en skattehöjning. Region Skåne har en av Sveriges lägsta regionskatter. Det håller inte.

Jag var med en stund på manifestationen. Sen var det dags för möte. (Läs mer om manifestationen här: Manifestation för sjuksköterskor i Kristianstad.

På regionfullmäktige kommer det beslutas om nya patientavgifter. Vänsterpartiet vill inte ha avgifter i vården. Men nu la vi ett förslag som innebär att det bara ska kosta 100 kr att gå till bland annat sin vårdcentralsläkare. De flesta andra partier är överens om 200 kr. För oss är det så grundläggande. Den enskilda ekonomin ska aldrig få avgöra om du kan gå till sjukvården när du behöver det. Den enskilda ekonomin ska inte få vara en faktor. I Sverige har vi bestämt att alla ska ha rätt till vård vid behov. Då ska inte avgifter för den enskilde vara i vägen för det.

Vi kämpar också emot alla straffavgifter i den skånska vården. Alla andra partier går nu på linjen att de ska höjas. Det finns stora skillnader i politiken. Straffavgifterna slår mot människor som av olika anledningar missar sina besök. Man mår kanske dåligt. Ens barn har blivit sjukt. Man själv är för sjuk för att genomföra operationen eller undersökningen. Det har dessutom visat sig att straffpiskan inte hjälper. De uteblivna besöken ökar ändå. Då behöver regionen arbeta annorlunda. Till exempel sms-påminnelser dagen innan ditt besök.

Men nu är de andra partierna överens om att fortsätta straffbelägga människor som missar sitt besök. Håller du med oss? Vill du hellre se fler morötter än piskor? Mejla gärna en politiker du känner till och säg ifrån!

Är du nyfiken på något av alla andra ärenden som var uppe? Kolla här.

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne, ersättare i regionstyrelsen

PS! Ljuset i tunneln är att avgiften till akuten föreslås sänkas från 450 kr till 400 kr. Det är en liten sänkning, men det är bra och i rätt riktning!

Avgiftshöjningar och egenavgifter präglade regionfullmäktiges sammanträde i veckan. Vänsterpartiet var ensamma i motståndet mot dessa avgifter som slår hårdare mot människor med mindre inkomster. Regionfullmäktige avslutades med interpellationer om asylsökandes möjligheter att leva bra liv i Sverige.

Samma dag som de förra avgiftshöjningarna införs i Skånetrafiken fattas beslut om ytterligare höjningar i form av ett nytt högre pris för ombordavgift. Därmed blir detta tredje höjningen av kollektivtrafiksavgifterna sedan mandatperiodens början.

Vänsterpartiet ser positivt på att betala med bankkortet, det ökar tillgängligheten. Men det är ordinarie taxa som ska gälla. Kalmar län införde detta men fick efter en månad backa angående prishöjningen eftersom avgifter på kortbetalning inte är tillåtet.

– Istället för att höja avgifterna vill vi rusta kollektivtrafiken med lägre priser och bra tillgänglighet, säger Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Beslut fattades också om att införa en egenavgift på 300 kr för tyngdtäcken. Hittills har detta varit kostnadsfritt. Vänsterpartiet menar att det är orimligt att införa en så stor avgift på ett bräde. Vänsterpartiet vill hellre utreda möjligheterna till ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.

För ett tag sedan blev medicin för barn avgiftsfritt, tack vare Vänsterpartiets uppgörelse med S och MP i riksdagen. Det är därför extra olyckligt att i ett läge när medicin är avgiftsfritt för barn införa en kostnad för hjälpmedel.

– Medan nationella reformer underlättar för barnfamiljer, försvårar Region Skåne för desamma. Vänsterpartiet nationellt lyckades få igenom gratis medicin för barn upp till 18 år. Det är vi oerhört stolta över. Regionens förslag blir kontraproduktivt, säger Agneta Lenander, ledamot (V) regionfullmäktige.

Även utprovning av hörapparater kommer att få en avgiftshöjning, denna gång från 900:- till 1000:-.

– Detta kan tyckas vara en marginell höjning på en redan dyr apparat men exempelvis 50% av alla kvinnor som pensioneras kommer ut i fattigpension, en stor grupp som inte har 100-lappar att avvara, säger Saima Jönsson Fahoum, ledamot (V) regionfullmäktige.

– Jag blir besviken på den politiska riktning Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att gå. Region Skåne höjer avgifter på löpande band nu. Detta drabbar framförallt människor med små inkomster. Det vore mycket bättre att solidariskt höja regionskatten, avslutar Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Slutligen hade Sara Svensson lagt en interpellation om att Region Skåne ska ta initiativ till samtal med Migrationsverket för att diskutera busskort till asylsökande. Många asylboende ligger utanför städerna i Skåne och de asylsökande isoleras. Med migrationsöverenskommelsen som i praktiken innebär att människors liv pausas på väldigt lång tid och kommer att få svårt att återförenas med sina familjer är det enligt Vänsterpartiet viktigt att regionen är innovativ för att underlätta situationen, nu när den nationella politiken inskränker rätten att söka asyl. Svaret från Socialdemokraterna var korthugget och de menar att det är en fråga för staten.

– Jag blev förvånad över svaret. Jag hoppades att S i Region Skåne skulle se möjligheten att göra en insats för de asylsökande i Skåne. Migrationsöverenskommelsen gör livet svårt för de asylsökande i Sverige, och förvägrar andra att använda sin rätt att söka asyl. Det är skamligt det som sker i Sverige och världen just nu, säger Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Det finns många anledningar som gör att människor hamnar i missbruk. För att hjälpa människor ur missbruk och psykisk ohälsa krävs en bred och kunskapsbaserad politik, istället för enkla lösningar, moralism och bestraffningar. Sociala investeringar i tid kan göra att enskilda individer slipper år av missbruk och problem, samtidigt som forskning pekar på att tidiga insatser är effektivare både för den enskilde och för samhället.

Välkommen till ett seminarium om missbruk, sociala investeringar och vänsterns politik för en mänsklig social- och sjukvårdspolitik.

 

Program:

10.00 Inledning av Björn Fries och Sara Svensson

10.30 Missbruk: Individ vs struktur, Philip Lalander, forskare på MAH

11.00 Kvinnor och missbruk, Leili Lanemeth, Lunds Universitet

11.30 Fria vårdvalet LARO i Skåne, Björn Johnson forskare MAH

Fika

12.30 Att jobba med missbruk, Magnus Andersson, Stiftelsen Comestas stödboende i Malmö och Solstenens LARO-mottagning i Lund, samt Frida Karlsson, kurator/socionom

13.00 Brukarens inflytande, Inger Forsgren Ordf RFHL/Bengt Palm RFHL Malmö

13.45 Samtal och frågor

14.30 Avslutning

 

När: lördag 12 december, kl 10:00–14:00

Plats: Röda Huset, Industrigatan 4, Malmö

Solidariteten är stor i det svenska samhället. Människor vill gärna bidra och tillsammans genom skatten betala för att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Idag är sjukvården i Skåne underfinansierad, och vi möter en stor förståelse för att skatten behöver höjas när vi pratar med medborgare. Ändå leker politikerna i regionen maktspel istället för att ge den krisande sjukvården i Skåne en nystart.

Idag blir de äldre fler, det föds fler barn och de sjuka får vänta för länge. Sjukvården som finns att tillgå är ojämlikt fördelad. Din utbildningsnivå och bakgrund avgör din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. De ökande klassklyftorna är en direkt konsekvens av en borgerlig politik där skatter har sänkt för 140 miljarder kronor. På åtta år har staten förlorat skatteintäkter som motsvarar 4 stycken Region Skåne. Det är klart att detta märks.

Vi ser det bland personalen på sjukhusen. Sjukskrivningarna ökar lavinartat och människor söker sig till andra arbetsgivare som kommunen eller bemanningsföretag. Vi ser det i köerna till viktiga operationer. Idag har 600 skåningar väntat i över 1 år på operation. Vi ser det hos alla äldre patienter som istället för att få vård får sitta många timmar och vänta på akutmottagningar för behandling av kända symptom.

I boksluten för sjukhusen i Skåne är siffrorna röda. Underskotten ligger på flera hundra miljoner kronor. Detta är onekligen en krisartad situation som kräver agerande. Detta är en situation som har byggts upp under åtta av blågrönt styre. Det är en situation som ger stängda operationssalar, stängda vårdplatser och överbelastad vårdpersonal. Det är en situation som drabbar patienter som får vänta för länge, blir hemskickade för tidigt eller behandlas på fel avdelningar. Det är också en situation som det inte går att spara sig ur, den kräver mer – inte mindre resurser.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser för att kunna öka kvaliteten, se till att skåningarna får behandling och som ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet sätter solidaritet i främsta rummet och vill därför höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs resursförstärkningar och så länge vi har en regering som inte heller höjer statsbidragen nämnvärt kan dessa resurser bara komma genom en höjning av skatten i regionen. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar.

Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Med fler vårdplatser kan vi också skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda vilket kommer att göra det enklare att hitta människor som vill arbeta i Region Skåne och som en positiv bieffekt också minska behov av inhyrd personal. Då kan vi tillsammans dra nytta av allas engagemang för att nå framåt. Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka. Detta är ett konkret sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen och minska sjukskrivningarna. Genom denna skattehöjning kan Vänsterpartiet dessutom hålla kvar biljettpriset på samma nivå som tidigare i kollektivtrafiken, kan satsa på fler busslinjer i små orter och förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken för pensionärer i lågtrafik.

För att lösa krisen behövs en rejäl skattehöjning och ett nytt sätt att arbeta i den skånska sjukvården. Istället har vi en situation där alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna fällde S och MP:s förslag till skattehöjning på 30 öre. Det gör att vi nu har tre förslag som alla i olika grad fortsätter på det tidigare blågröna styrets effektiviserings- och nedskärningsspår, S och MP:s budget utan skattehöjning, alliansens budget och Sverigedemokraternas budget. Det är den politik som har satt sjukvården i Skåne i denna sits från början. Det är dags att börja ta ansvar för situationen. Skåningarna förtjänar bättre.

Sara Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

Artikeln har tidigare publicerats i som debattartikel i Skånska dagbladet 151024

Sjukvården i Skåne behöver både mer resurser och resurser som fördelas mer jämlikt. Idag avgör din utbildningsnivå och bakgrund din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. De ökande klassklyftorna är en direkt konsekvens av en borgerlig politik där skatter har sänkt för 140 miljarder kronor. På åtta år har staten förlorat skatteintäkter som motsvarar 4 stycken Region Skåne. Det är klart att detta märks. Vi ser det bland personalen på sjukhusen. Vi ser det i köerna till viktiga operationer. Vi ser det hos alla äldre patienter som istället för att få vård får sitta många timmar och vänta på akutmottagningar för behandling av kända symptom.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser. Vänsterpartiet vill höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs mer pengar. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar. Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka.

Här kan du ladda ner hela vårt förslag till budget, Solidaritet istället för gräddfiler.

Nu kör Vänsterpartiet Skåne igång vår sjukvårdskampanjvecka om behovet av resurser till den skånska sjukvården.

Alliansen och Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak på regionstyrelsemötet och fällde Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag på 30 öre skattehöjning. Detta innebär att huvudförslaget till budget saknar skattehöjning. Ni kan läsa mer om detta här: Blåa och bruna partier röstade ner skattehöjning.

Vänsterpartiets budgetförslag innebär en skattehöjning på 80 öre. Det skulle ge sjukvården och regionen 2 miljarder att bygga en sjukvård och kollektivtrafik att lita på.

Vårt förslag på 80 öres skattehöjning är det stora alternativa förslaget till budget i regionen. Det är ett bra läge för oss att gå ut och bygga opinion. Ni hittar flygbladet som vi kommer att dela ut här och en lite längre argumentationssamling.

Många partiföreningar är redan på banan och har planerat, och för er som inte har det – tveka inte. Vi kan ordna flygblad till er så att ni också kan vara med och dela. Flygbladen är gratis och finns på distriktsexpeditionen eller kan postas ut.

Vi ses på gator och torg i nästa vecka!

 

Helsingborg

Fredag 23 oktober 11:30-13:00 står vi vid Helsingborgs Lasarett, mer information finns på Facebook.

Lördag 24 oktober 10.30 ses vi på lokalen, Södergatan 65, och går till Stadsparken där vi delar ut material om vår regionalpolitik. Klockan 12 håller Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne tal. Mer information finns på Facebook.

Kristianstad

Onsdag 21 oktober 11:30-13:30, flygbladsutdelning utanför gallerian.

Lund

Fredag 23 oktober 15:30-17:30, flygbladsutdelning på SUS, vid stora ingången till Blocket.

Malmö

På kampanjverktyget www.zetk.in kan du anmäla dig till samtliga aktiviteter, klicka på “Aktionsdagar för sjukvården 23-27 oktober”. Mer information finns också på Facebook.

Fredag 23 oktober, tre pass med flygbladsutdelning på knutpunkter runtom i city.

Lördag 24 oktober, torgmöte utanför Victoriateatern, på S Förstadsgatan 18. Vi börjar klockan 14 och hör bland andra Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, och Elin Rutqvist, sjuksköterska på UMAS och styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö, tala om krisen i vården och Vänsterpartiets politik för en bättre offentlig vård.

Tisdag 27 oktober, tre pass Kaffe & Politik på utvalda ställen runt UMAS.

Ängelholm

Fredag 23 oktober 14:00, flygbladsutdelning på Stora torg.

 

 

Aktuella motioner från Vänsterpartiet

På regionfullmäktige i oktober kommer förutom budgetdiskussionen en motion från oss upp om att återta Öresundstågen i egen regi. Delta gärna i opinionsarbetet kring denna fråga. Du hittar motionen här: Öresundståg AB och den regionala tågtrafiken. Socialdemokraternas och Miljöpartiets svar hittar du här: motionssvar.

När du behöver vård ska du kunna lita på att du får den i tid. Du ska veta att du möter personal med de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb. Idag är det inte så. Vänsterpartiet föreslår därför en stor resursförstärkning till sjukvården i Region Skånes budget för 2016.

Vänsterpartiet står för en solidarisk politik. Istället för privatiseringar vill vi göra miljardsatsningar på att bygga upp den skånska sjukvården. Vänsterpartiet vill anställa fler, höja de låga lönerna och se till att det finns vårdplatser till alla. Vi vill bygga en sjukvård att lita på.

Vänsterpartiet vill höja skatten med 80 öre till regionens budget. Skatten för 2016 hamnar då på 11,49 kr. Det innebär 100 kr mer att betala för en person som tjänar 20 000 i månaden. För regionen ger det 2 miljarder till sjukvården. Det innebär att regionen kan ta stora steg mot en jämlik och jämställd vård i Skåne.

– Regionen behöver göra stora satsningar på en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Det är dessa satsningar som kan ge bättre kvalitet, fler kollegor, fler vårdplatser, och sänka kostnaderna för sjukskrivningar. Om vi ska nå dit behöver vi skattehöjning, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

– 30 timmars arbetsvecka är framtiden. Vi vill starta arbetet nästa år med att 6 avdelningar i Skåne inför detta. För arbetsmiljön och personalens skull. Och för patienterna. En god arbetsmiljö är viktig för att sjukvården ska fungera, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Vänsterpartiets budget offentliggörs i sin helhet den 20 oktober.

För mer information kontakta:

Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Mikael Persson politisk sekreterare 0706-38 06 59