Idag demonstrerar vårdpersonal, patienter, anhöriga och invånare i Sverige för en jämlik vård. Det partipolitiskt obundna nätverket “En annan vård är möjlig” arrangerar demonstrationerna. I Skåne kommer människor att samlas i Malmö på Gustav Adolfs torg klockan 14.00 för att kräva mer resurser till sjukvården. 

I Region Skåne går sjukvården med stora underskott. Över en miljard fattas bara för att täcka underskotten. Sjukvården kan idag bota och lindra sjukdomar som man förr inte trodde var möjligt. Vårdpersonal utför stordåd dagligen. Arbetsvillkoren är dock under all kritik. Det går inte en dag utan man kan läsa i tidningar om personalflykt, höga sjukskrivningstal, överbeläggningar och för långa väntetider. För Vänsterpartiet är det uppenbart att det nu krävs politiker som handlar och gör någonting åt detta.

På plats i Malmö idag är bland annat Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne, Sara Svensson.

– Jag demonstrerar idag för att tillsammans med alla andra förbannade skåningar säga att nu är det nog. Vårdpersonalen behöver fler kollegor och möjligheter till en bra arbetsmiljö. Människorna i Skåne har rätt till en jämlik vård, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

– För att solidariskt bygga en sjukvård för alla att lita på är det tydligt för oss i Vänsterpartiet att sjukvården behöver mer resurser via höjda anslag från regeringen och genom höjd skatt lokalt. Då kan vi se till att fler vårdplatser öppnas och köerna kan kortas och patienterna få en bättre vård, fortsätter Sara Svensson.

– Det är när människor går samma som vi gör idag, i hela landet som vi tillsammans kan nå förändring. Sjukvården är den politiska fråga som engagerar flest. Det är dags att lyssna och se till att sjukvården får de resurser som behövs, avslutar Sara Svensson.

 

 

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Busi Dimitriu, politisk sekreterare 044-309 32 77

 

Nästa år införs ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Det har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Samtidigt byggs sommarlovsstödet för aktiviteter för barn och unga ut eftersom det har visat sig bli en sådan succé och ska nu gälla alla skollov. 

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom införandet av ett statligt bidrag för att möjliggöra avgiftsfritt resande på sommarlovet för skolungdomar med den lokala kollektivtrafiken.  Bidraget ska gälla resor inom kommunen och i vissa fall kan även resor inom länet/regionen omfattas. Det kommer nu inledas en process för att ta fram en ordning för hur och vilken aktör som ska kunna ansöka om medel. 

– Detta är en oerhört positiv satsning som gör att över 80 000 ungdomar i Skåne kommer att ha möjlighet till ett aktivt och givande sommarlov samtidigt som satsningen tar oss ett steg närmre en helt avgiftsfri kollektivtrafik som länge har varit vårt långsiktiga mål säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Totalt berörs 690 000 skolungdomar i landet som från och med sommaren 2018 får möjlighet till avgiftsfritt resande.

– Malmö är den stad i Sverige med högst barnfattigdom. Jag är väldigt glad över att Vänsterpartiet har fått igenom denna satsning. Den kommer att göra stor skillnad för alla barn i Malmö som idag lever med väldigt lite resurser. Detta kan vara skillnaden på att komma iväg under sommaren eller att få stanna hemma, säger Hanna Thomé, kommunalråd för V i Malmö stad.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Hanna Thome, kommunalråd (V) Malmö 070-913 43 61

Mikael Persson, politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

 

Vänsterpartiet Skånes distriktårskonferens har nyss nått sitt slut och stämningen är full av glöd och kampanda. Det har varit/är en dag full av diskussioner om hur Vänsterpartiet ska stärkas inför valet 2018. De skånska vänsterpartisterna är eniga om att välfärdens kärnområden är viktiga: en sjukvård för alla att lita på, en fungerande kollektivtrafik och en välfärd utan vinstjägare som skor sig på våra gemensamma skattepengar. Arbetet under de kommande året kommer att handla om att stärka Vänsterpartiet runt om i hela distriktet.

”De lokala partiföreningarnas representanter är våra främsta budbärare. Vi ska sikta på att bygga en ännu starkare organisation med sikte på valet 2018” Säger Susanne Björkenheim som fick förnyat förtroende som ordförande för ett av Vänsterpartiets starkaste och största distrikt.

Under dagen har medlemmarna utöver traditionella årsmöteshandlingar diskuterat och antagit en internfeministisk handlingsplan. Redan dagens distriktsårskonferens har kommit långt i det feministiska arbetet och valt en styrelse där 89% av de ordinarie ledamöterna är kvinnor.

”Det blir tydligt att det internfeministiska arbetet har gett resultat. Andelen kvinnor i styrelsen talar för sig själv. Extra roligt är det att det är en hel del nya personer som träder fram och tar plats på tunga poster” säger Ana Rubin och fortsätter. ” Jag är oerhört glad att fått höra våra ombud diskutera vår nya internfeministiska handlingsplan så intensivt”

Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne kommenterar dagen med ”Det här känns bra. Regiongruppen tillsammans med distriktsstyrelsen kommer att ha ett tätt samarbete för att fortsätta bygga ett starkare Vänsterparti för att kunna skapa reell förändring i människors vardag.”

Hon avslutade sitt anförande om regiongruppens arbete med ”Vi har inte bara ett val att vinna. Vi har en värld att förändra”

Vänsterpartiet Skånes styrelse i sin helhet

Ordförande

Susanne Björkenheim

 

Ordinarie ledamöter

Lina Al-Nahar, Malmö

Jennie Fryksäter, Helsingborg

Hanna Gunnasson, Lund

Mikael Persson, Kristianstad

Boel Pettersson, Malmö

Ana Rubin, Malmö

Zandra Valencia Skogfors, Sjöbo

Emma Wennerholm, Höganäs

 

Suppleanter

Morgan Svensson, Malmö

Jesper Sahlén, Lund

Karin Enquist, Klippan

Tomas Gustavsson, Helsingborg

Magnus Åkerborn, Hässleholm

Pål Brunnström, Malmö

 

Torsdagen den 31 mars kom beskedet att Findus brittiska ägare Nomad Foods tänker lägga ner fabriken i Bjuv. Flera hundra anställda i Bjuv riskerar att förlora jobbet. Anledningen som företaget anger är ”överkapacitet”. Nomad Foods med säte i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna tänker flytta verksamheten till Tyskland istället. 

För Vänsterpartiet är det tydligt att det är alldeles för enkelt att lägga ner företag i Sverige.

– Det kostar väldigt lite för företag i Sverige att lägga ner och flytta produktionen. Så kan vi inte ha det. Vi behöver skärpa lagstiftningen. Det ska svida att lägga ner och flytta utomlands bara för att öka sin vinstmarginal, säger Daniel Sestrajcic (V) riksdagsledamot och aktiv i skatteutskottet.

– Jag kommer att ställa en interpellation till Mikael Damberg om detta. Nu måste regeringen visa framfötterna och agera. Både vad gäller lagstiftning och insatser för alla anställda i Bjuv som nu riskerar att förlora jobbet, fortsätter Daniel Sestrajcic.

Regionalt är det tredje gången inom en handfull år som ett stort företag väljer att lägga ner hela eller delar av produktion i Skåne för att flytta den utomlands. Så länge riksdagen inte stiftar skarpare lagar som försvårar nedläggningar av lönsam produktion kommer regionen att behöva räkna med att göra fler nödutryckningar av denna typ.

– Detta är ett hårt slag mot livsmedelsindustrin i denna del av Skåne. Nu är det dags för S och MP i regionen att kavla upp ärmarna och se till att stöd, utbildningsinsatser och en plan kommer på plats. På samma sätt som regionen gjorde när Sony Mobile varslade, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

För Bjuvs kommun är beslutet ett dråpslag som innebär att många familjer kommer att förlora sina försörjning. Den lokala Vänsterpartiavdelningen konstaterar att Bjuv som en liten kommun aldrig kommer att klara av situationen själva. De transnationella företagen lägger ner och räknar kallt med att den skattefinansierade välfärden skall sopa upp smulorna.

– Regeringen och regionen måste agera. Detta är ett hårt slag mot oss som bor i Bjuv och har familjer eller själva arbetar på Findus. Detta är en nationell fråga där regeringen måste skjuta till resurser för vår bygd, säger Jenny Hjälte ordförande Vänsterpartiet Bjuv. 

För mer information kontakta:

Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot Vänsterpartiet 0768-51 91 10

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Jenny Hjälte, ordförande Vänsterpartiet Bjuv 0702-02 05 25

 

Foto: News Øresund – Johan Wessman

Vänsterpartiet är ett oppositionsparti, i riksdagen precis som i Region Skåne. Tiden då Socialdemokraterna kunde lita på passivt stöd från Vänsterpartiet är sedan länge förbi. Idag måste de nuvarande regeringspartierna förhandla med Vänsterpartiet om statsbudget och i andra frågor där man söker stöd. Vänsterpartiet röstar bara på egna förslag och sådana där vi varit med och förhandlat.

Efter ett decennium av skattesänkningar och urholkning av den offentliga välfärden, därtill en ännu längre period av uteblivna investeringar och eftersatt underhåll av bostäder och infrastruktur är det dags för ett systemskifte i svensk politik. Som vänsteropposition är det Vänsterpartiet som måste vara drivande i det skiftet.

Därför är det helt nödvändigt att vårt parti ställer höga krav i de förhandlingar om den ekonomiska politiken som genomförs med regeringen. Alliansens skattesänkningar med 140 miljarder har fått ödesdigra konsekvenser för den strukturellt underfinansierade offentliga sektorn. Då räcker det inte med inkomstförstärkningar på fem eller tio miljarder, utan större krafttag måste till.

Läget i Sverige idag både kräver och möjliggör stora investeringar. Vi kan och måste investera i välfärd, jobb och grön omställning, genom att höja de historiskt låga skatterna, låna mot historiskt låga räntor och genom att vi frångår det förlegade överskottsmålet. Aldrig har förutsättningarna varit så goda, med hög tillväxt och låg statsskuld. Socialdemokraterna vill eller förmår inte gå före, utan måste ledas vänsterut av en offensiv opposition. Vänsterpartiet ska vara den oppositionen, som vågar ställa höga krav, fatta tuffa beslut och ta ansvar för det skifte som måste till stånd i den ekonomiska politiken.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Skånes årskonferens 2016-03-12

Den senaste tiden har de fyra allianspartierna lanserat förslag om hur man ska ”sänka trösklarna” på arbetsmarknaden i syfte att skapa jobb för nyanlända och unga. Förslagen skiljer sig till viss del åt, men målet är detsamma: Ingångslönerna ska sänkas. Högerns låglönelinje är inte ny, även om den nyväckta dragningen mot auktoritär statlig lönepolitik är oroande. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till högerns låglöneförslag.

Sänkta ingångslöner för nyanlända och unga påverkar i längden lönen för stora grupper på arbetsmarknaden. Särskilt för stora delar av LO-kollektivet, framför allt kvinnor, skulle en sänkning av ingångslönerna betyda en stark press nedåt på lönerna. Att lagstifta om lägre löner, som tre av fyra allianspartier öppnar för, innebär ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen där starka och självständiga parter förhandlar om villkor och löner. Vi kan sammanfatta det med att högerpartierna vill använda nyanlända och arbetslösa som murbräcka för att driva igenom en låglönemarknad som leder till högre löneskillnader, större klasskillnader och fler som inte kan leva på sin lön.

Vänsterpartiet har andra förslag. Vi vill investera där behoven är uppenbara – i bostadsbyggande, infrastruktur, klimatomställning och inom välfärden. Vi vill anställa fler inom välfärden, skapa kommunala och regionala utbildningscentra för yrkesutbildning och även satsa på validering så utländsk utbildning och erfarenhet kan tas tillvara.

Vi har förslagen för en trygg arbetsmarknad där de anställda ges större inflytande, schyssta villkor och rimliga löner. Att göra människor fattiga är inte vägen framåt för Sverige.

I många branscher, som i transport – eller restaurangbranschen utnyttjar arbetsgivare möjligheten att ställa arbetare mot arbetare och genom att anställa personer från andra länder för usla löner pressar ner villkoren för alla. För att vända den utvecklingen måste vi organisera oss tillsammans. Bara genom att stå starka på arbetsplatserna kan vi utmana arbetsgivarorganisationernas försök att urholka lagar och regler för att pressa ner löner och arbetsvillkor.

Den dagliga fackliga kampen är en avgörande del i arbetarrörelsens strävan att skapa bättre liv för oss alla. Vi ska bidra till att stärka de fackliga organisationernas möjligheter att ta tillvara arbetandes intressen och att verka på arbetsplatserna. Nu om någonsin är det livsviktigt att vi organiserar oss.

Vi driver en politik för fler jobb och ökad trygghet på arbetsmarknaden. Vi vill ha en trygg arbetsmarknad med schyssta villkor och rimliga löner för alla- oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller hur länge man varit arbetslös. Vi gör inte skillnad på folk. Vi ställer inte grupper mot varandra. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Skånes årskonferens 2016-03-12

Idag höjs priserna i kollektivtrafiken. Samtidigt föreslås Regionfullmäktige att på dagens sammanträde ta beslut om ett nytt ombordpris för betalning på stadsbuss och regionbuss. Ombordpriset innebär ännu en höjning för de skånska resenärerna.

S och MP:s argumentation bygger på att ny teknik införs och att det är därför en högre avgift ska tas ut. Denna möjlighet har funnits på regionbussarna länge och ett ombordpris har inte varit nödvändigt där. Detta förslag innebär en stor prishöjning. För en familj kommer det innebära att stadsbuss och taxi är prismässigt jämförbara alternativ.

Vänsterpartiet kommer att yrka på att ombordbetalning införs men utan en extra avgift.

– Att kunna betala med kort på stadsbussarna är ett steg framåt. Att samtidigt passa på och höja priset är däremot att än en gång straffa skåningar med lägre eller ingen inkomst. Det är helt fel väg att gå. Därför vill vi införa ombordbetalning men med nuvarande taxa, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

– Vi ifrågasätter dessutom om S och MP:s förslag är korrekt. Redan 2010 kom lagstiftningen som satte stopp för extraavgifter vid kortköp. Nu vill Skånetrafiken införa en stor höjning på just kortbetalningen på bussarna. Om förslaget i nuvarande form antas av regionfullmäktige tänker vi få det prövat, säger Sara Svensson.

Förslaget strider mot målet att öka kollektivtrafikresandet i Skåne. Enligt Vänsterpartiet bör regionen snarare sträva mot ökat resande och sänkta avgifter.

– Ombordbetalning ökar tillgängligheten vilket är bra. Att däremot höja priserna i kollektivtrafiken jämt och ständigt slår hårt mot stora gruppers ekonomi. Vänsterpartiet vill ha lägre avgifter. Det är sorgligt att se att S och MP om och om igen lägger förslag på taxehöjningar, avslutar Sara Svensson.

På torsdagens sammanträde med regionstyrelsen beslutades att priset i kollektivtrafiken ska höjas. Detta beslut är en konsekvens av budgeten för 2016 som klubbades i förra veckan. Vänsterpartiet tänker rösta nej till höjningen som slår hårdast mot de som redan har det ekonomiskt svårast. Beslutet fattas slutgiltigt på regionfullmäktige den 24 november.

Beslutet innebär att taxorna kommer att höjas nästan överallt. Mest anmärkningsvärd är sänkningen av rabatten på JOJO-korten. Där kommer dagens rabatt på 20 procent halveras till 10 procent.

– Taxehöjningar slår alltid hårdare på de grupper i samhället som redan har det svårast ekonomiskt. Det är obegripligt att S och MP går fram med dessa ökningar, säger Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

– Detta är en taxehöjning som i synnerhet kommer att drabba människor som redan nu vänder slantarna för att få ekonomin att gå ihop, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

– Målet om att öka resandet i Skåne riskerar nu att få sig en törn. Att halvera rabatten på JOJO-reskassa innebär att människor som åker ibland kommer att få betala mer. Tröskeln att börja pendla kollektivt blir större. Det är inte en långsiktigt smart miljöpolitik, avslutar Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, Gruppledare (V) 0709-13 44 10

Ruzica Stanojevic, Ersättare kollektivtrafiknämnden (V) 070-826 44 40

Mikael Persson, Politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

 

Se också artikel i Sydsvenskan.

Solidariteten är stor i det svenska samhället. Människor vill gärna bidra och tillsammans genom skatten betala för att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Idag är sjukvården i Skåne underfinansierad, och vi möter en stor förståelse för att skatten behöver höjas när vi pratar med medborgare. Ändå leker politikerna i regionen maktspel istället för att ge den krisande sjukvården i Skåne en nystart.

Idag blir de äldre fler, det föds fler barn och de sjuka får vänta för länge. Sjukvården som finns att tillgå är ojämlikt fördelad. Din utbildningsnivå och bakgrund avgör din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. De ökande klassklyftorna är en direkt konsekvens av en borgerlig politik där skatter har sänkt för 140 miljarder kronor. På åtta år har staten förlorat skatteintäkter som motsvarar 4 stycken Region Skåne. Det är klart att detta märks.

Vi ser det bland personalen på sjukhusen. Sjukskrivningarna ökar lavinartat och människor söker sig till andra arbetsgivare som kommunen eller bemanningsföretag. Vi ser det i köerna till viktiga operationer. Idag har 600 skåningar väntat i över 1 år på operation. Vi ser det hos alla äldre patienter som istället för att få vård får sitta många timmar och vänta på akutmottagningar för behandling av kända symptom.

I boksluten för sjukhusen i Skåne är siffrorna röda. Underskotten ligger på flera hundra miljoner kronor. Detta är onekligen en krisartad situation som kräver agerande. Detta är en situation som har byggts upp under åtta av blågrönt styre. Det är en situation som ger stängda operationssalar, stängda vårdplatser och överbelastad vårdpersonal. Det är en situation som drabbar patienter som får vänta för länge, blir hemskickade för tidigt eller behandlas på fel avdelningar. Det är också en situation som det inte går att spara sig ur, den kräver mer – inte mindre resurser.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser för att kunna öka kvaliteten, se till att skåningarna får behandling och som ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet sätter solidaritet i främsta rummet och vill därför höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs resursförstärkningar och så länge vi har en regering som inte heller höjer statsbidragen nämnvärt kan dessa resurser bara komma genom en höjning av skatten i regionen. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar.

Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Med fler vårdplatser kan vi också skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda vilket kommer att göra det enklare att hitta människor som vill arbeta i Region Skåne och som en positiv bieffekt också minska behov av inhyrd personal. Då kan vi tillsammans dra nytta av allas engagemang för att nå framåt. Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka. Detta är ett konkret sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen och minska sjukskrivningarna. Genom denna skattehöjning kan Vänsterpartiet dessutom hålla kvar biljettpriset på samma nivå som tidigare i kollektivtrafiken, kan satsa på fler busslinjer i små orter och förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken för pensionärer i lågtrafik.

För att lösa krisen behövs en rejäl skattehöjning och ett nytt sätt att arbeta i den skånska sjukvården. Istället har vi en situation där alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna fällde S och MP:s förslag till skattehöjning på 30 öre. Det gör att vi nu har tre förslag som alla i olika grad fortsätter på det tidigare blågröna styrets effektiviserings- och nedskärningsspår, S och MP:s budget utan skattehöjning, alliansens budget och Sverigedemokraternas budget. Det är den politik som har satt sjukvården i Skåne i denna sits från början. Det är dags att börja ta ansvar för situationen. Skåningarna förtjänar bättre.

Sara Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

Artikeln har tidigare publicerats i som debattartikel i Skånska dagbladet 151024

Sjukvården i Skåne behöver både mer resurser och resurser som fördelas mer jämlikt. Idag avgör din utbildningsnivå och bakgrund din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. De ökande klassklyftorna är en direkt konsekvens av en borgerlig politik där skatter har sänkt för 140 miljarder kronor. På åtta år har staten förlorat skatteintäkter som motsvarar 4 stycken Region Skåne. Det är klart att detta märks. Vi ser det bland personalen på sjukhusen. Vi ser det i köerna till viktiga operationer. Vi ser det hos alla äldre patienter som istället för att få vård får sitta många timmar och vänta på akutmottagningar för behandling av kända symptom.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser. Vänsterpartiet vill höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs mer pengar. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar. Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka.

Här kan du ladda ner hela vårt förslag till budget, Solidaritet istället för gräddfiler.