Kollektivtrafiken i Skåne har varit föremål för debatt så länge vi kan minnas. Priserna har sedan Skånetrafiken bildades 1998 ökat orimligt i förhållande till pris och löneökningar i övrigt.

Den enda ljusglimten som skåningar utan feta löner har haft har varit sommarkortet, där en får åka fritt i Skåne till ett fast pris. Trots att även priset på det tyvärr har höjts årligen har det relativt sett varit billigare att åka under sommaren och många familjer har kunnat upptäcka Skåne och ha mindre semestrar till ett överkomligt pris.

Sommarkortet bygger tyvärr på en kärnfamiljsstruktur av förlegade mått. Ensamstående föräldrar utesluts ur en viktig del av välfärden då familjerabatten bara gäller om två vuxna åker med. Är en ensam med sitt/sina barn blir det till att betala avgift för alla barn över 7 år. Som ensamstående är redan levnadskostnaderna högre när det gäller bostad, mat och andra löpande utgifter. Vi vill inte se att de skillnaderna ökar genom Region Skånes prissättning.

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att minska skillnader i levnadsvillkor och möjliggöra för fler att aktivt ta del av samhället. I riksdagens budget fick till exempel Vänsterpartiet igenom att underhållsstödet för ensamstående höjdes för första gången på många år.

Under våren fortsätter vi detta arbete. Vi kommer aktivt driva på för att vårt förslag om att även ensamstående ska ha möjlighet att ta med upp till tre barn när de reser med sommarkortet ska bli verklighet i Region Skåne.

På så sätt kommer fler att kunna ha en meningsfull fritid under sommaren, fler barn kan besöka nya platser, fler familjer kommer att kunna variera sin sommar, fler kommer att ha råd och möjlighet att resa runt i Skåne.

För oss är det en självklarhet att välfärden ska komma alla till godo och då är det också självklart att ensamstående föräldrar inte ska exkluderas från den möjlighet som sommarkortet innebär.

Sommarkortet har sett olika ut genom åren men är i dagsläget utformat så att resenärer kan resa inom Skåne för 625 kronor under perioden 15 juni till15 augusti. Med två kort kan resenärerna ta med sig tre barn upp till 20 år.

 

Sara Svensson och Ruzica Stanojevic

Artikeln har tidigare publicerats i Kristianstadsbladet.

Solidariteten är stor i det svenska samhället. Människor vill gärna bidra och tillsammans genom skatten betala för att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Idag är sjukvården i Skåne underfinansierad, och vi möter en stor förståelse för att skatten behöver höjas när vi pratar med medborgare. Ändå leker politikerna i regionen maktspel istället för att ge den krisande sjukvården i Skåne en nystart.

Idag blir de äldre fler, det föds fler barn och de sjuka får vänta för länge. Sjukvården som finns att tillgå är ojämlikt fördelad. Din utbildningsnivå och bakgrund avgör din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. De ökande klassklyftorna är en direkt konsekvens av en borgerlig politik där skatter har sänkt för 140 miljarder kronor. På åtta år har staten förlorat skatteintäkter som motsvarar 4 stycken Region Skåne. Det är klart att detta märks.

Vi ser det bland personalen på sjukhusen. Sjukskrivningarna ökar lavinartat och människor söker sig till andra arbetsgivare som kommunen eller bemanningsföretag. Vi ser det i köerna till viktiga operationer. Idag har 600 skåningar väntat i över 1 år på operation. Vi ser det hos alla äldre patienter som istället för att få vård får sitta många timmar och vänta på akutmottagningar för behandling av kända symptom.

I boksluten för sjukhusen i Skåne är siffrorna röda. Underskotten ligger på flera hundra miljoner kronor. Detta är onekligen en krisartad situation som kräver agerande. Detta är en situation som har byggts upp under åtta av blågrönt styre. Det är en situation som ger stängda operationssalar, stängda vårdplatser och överbelastad vårdpersonal. Det är en situation som drabbar patienter som får vänta för länge, blir hemskickade för tidigt eller behandlas på fel avdelningar. Det är också en situation som det inte går att spara sig ur, den kräver mer – inte mindre resurser.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser för att kunna öka kvaliteten, se till att skåningarna får behandling och som ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet sätter solidaritet i främsta rummet och vill därför höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs resursförstärkningar och så länge vi har en regering som inte heller höjer statsbidragen nämnvärt kan dessa resurser bara komma genom en höjning av skatten i regionen. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar.

Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Med fler vårdplatser kan vi också skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda vilket kommer att göra det enklare att hitta människor som vill arbeta i Region Skåne och som en positiv bieffekt också minska behov av inhyrd personal. Då kan vi tillsammans dra nytta av allas engagemang för att nå framåt. Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka. Detta är ett konkret sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen och minska sjukskrivningarna. Genom denna skattehöjning kan Vänsterpartiet dessutom hålla kvar biljettpriset på samma nivå som tidigare i kollektivtrafiken, kan satsa på fler busslinjer i små orter och förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken för pensionärer i lågtrafik.

För att lösa krisen behövs en rejäl skattehöjning och ett nytt sätt att arbeta i den skånska sjukvården. Istället har vi en situation där alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna fällde S och MP:s förslag till skattehöjning på 30 öre. Det gör att vi nu har tre förslag som alla i olika grad fortsätter på det tidigare blågröna styrets effektiviserings- och nedskärningsspår, S och MP:s budget utan skattehöjning, alliansens budget och Sverigedemokraternas budget. Det är den politik som har satt sjukvården i Skåne i denna sits från början. Det är dags att börja ta ansvar för situationen. Skåningarna förtjänar bättre.

Sara Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

Artikeln har tidigare publicerats i som debattartikel i Skånska dagbladet 151024

Efter lite drygt fem månader vid makten har de styrande partierna i Region Skåne aviserat en reformpaus. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över rodret vid årsskiftet var svansföringen hög och en stor mängd reformer utlovades, satsningar på bland annat psykiatri, kvinnovård, kollektivtrafik och en offensiv personalpolitik. Av alla dessa löften blir det nu i princip ingenting. Effekterna av att styra regionen utan att ha majoritet börjar visa sig. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har bara 62 av 149 mandat. Det pris de betalar för att få styra regionen är högt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer, eller tvingas välja, att bedriva en liberal mittenpolitik istället för att genomföra sina vallöften.

I boksluten för sjukhusen i Skåne är siffrorna röda med underskott på flera hundra miljoner kronor. Situationen är krisartad och kräver handling.

Det rådande läget har byggts upp under åtta år av blågrönt styre. Operationssalar är stängda, vårdplatser har dragits in och personalen är överbelastad. Allt drabbar patienter som får vänta för länge, blir hemskickade för tidigt eller behandlas på fel avdelningar. Att spara sig ur en sådan situation går inte. Det kräver mer – inte mindre – resurser, och en ledning som vågar göra verklighet av sina vallöften.

Den som bor i Skåne betalar idag 10,69 kronor per beskattningsbar hundralapp till regionen. Det är lägre än de flesta landsting. En majoritet av svenskarna betalar gärna mer om pengarna går till sjukvården, enligt en opinionsundersökning av Novus.

När resurserna i vården är så knappa att folkhälsan ställs mot akuta underskott på sjukhusen är det resurserna som tryter, inte behoven. En sjukvård värd namnet skapas med solidarisk finansiering.

Den reformpaus som nu drivs igenom med ivrigt stöd från samma borgerliga partier som en gång skapade dagens situation blir i förlängningen dyr. Det som inte åtgärdas i tid växer till större problem.

Hur ska Region Skåne komma tillrätta med den rådande personalbristen om utbildningsplatser för bland annat sjuksköterskor inte blir verklighet?

Hur ska nya invånare lockas till Skåne om inte kvinnor känner sig trygga när de ska föda?

Hur ska hela Skåne kunna leva om inte fler regionägda vårdcentraler startar?

Om de styrande politikerna i Region Skåne inte har svar på dessa frågor, förvandlas reformpausen till en fortsatt negativ nedåtgående spiral.

Trots den kritik Vänsterpartiet har mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet har de fattat ett antal beslut som går i rätt riktning och som på lång sikt kan gynna regionen. Till exempel är regionen på väg att ta tillbaka dialysverksamheten i egen regi. Ambulanserna ska också tillbaka och en del indragen kollektivtrafik ska återinföras. Bra är också att regiondirektören har bytts ut. Det borgar för ett annat, mer lyhört ledarskap. Hade Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att fortsätta med andra förändringar i samma anda hade regionen stått betydligt starkare om något år än vad den aviserade reformpausen leder till.

Det går inte att backa in i framtiden. Ska Region Skåne lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste det till ökade resurser. Så länge Sverige har en regering som inte höjer statsbidragen nämnvärt kan sådana resurser bara komma via en höjning av regionskatten.

Genom att våga höja skatten kan fler vårdplatser öppnas och reformarbetet få ny fart. Med fler vårdplatser kan en bättre arbetsmiljö för de anställda skapas, något som gör det enklare att hitta människor som vill arbeta i Region Skåne. En positiv bieffekt blir att behovet av inhyrd personal minskar.

De kostnadsdrivande privata vårdvalen måste stoppas. De dränerar regionens ekonomi.

Med ett återstartat reformarbete kan en positiv spiral ta sin början och de som arbetar inom regionen känna tillförsikt.

Region Skåne måste ha en fungerande vård där både personal och patienter kan känna sig trygga. Vänsterpartiet är gärna med och driver på en sådan utveckling, men då krävs andra beslut än den reformpaus som nu är aktuell.

Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne

Artikeln har tidigare publicerats i Sydsvenskan.