Det räcker nu – ett annat samhälle är möjligt

Vänsterpartiet är en växande rörelse som vill förändra samhället. Idag ser vi hur Sverige alltmer har blivit ett skatteparadis för de allra rikaste medan alla vi andra för klara oss bäst vi kan. Idag ser vi hur välfärden delas. Gräddfiler som RUT-bidrag och privata sjukvårdslösningar för de som kan betala eller är friska nog växer fram i snabb takt, samtidigt som resurserna i välfärden tryter för oss andra. Snabbt bryts den välfärd ner som det tagit oss flera generationer att tillsammans bygga upp. Så vill inte vi ha det, så vill inte människor i det här landet ha det.

Vänsterpartiet har förslagen för att lösa detta. Vi behöver omfördela rikedomarna och satsa på vår gemensamma välfärd. Istället för fler privata företagslösningar som allianspartierna föreslår i Region Skåne vill Vänsterpartiet satsa på vår gemensamma sjukvård. Alla människor ska ha rätt till vård efter behov.

Istället för fler bidrag till de rikaste i Vellinge och Danderyd så vill vi i Vänsterpartiet omfördela rikedomarna så att samhället kan satsa på en kollektivtrafik för alla i hela Skåne. När allianspartierna i Region Skåne vill försämra för landsbygden vill vi i Vänsterpartiet bygga ut landsbygdsbussarna, göra insatser för hela arbetsmarknaden i Skåne och satsa på kulturen i hela regionen.

Tillsammans kan vi förändra. Tillsammans med alla föreningar, rörelser och människor som vill ha ett jämlikt, jämställt samhälle fritt från rasism kan vi vända utvecklingen. I kommunen, i regionen och i riksdagen – i samhället. Men då behövs du också! Välkommen att bygga framtiden tillsammans med oss!

För det finns en annan väg att gå!

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi är ett parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet, hållbara klimatlösningar och för ett tryggt arbetsliv. Vi finns i hela Skåne och arbetar för att uppnå våra mål på många olika sätt: på arbetsplatsen, i bostadsområdena, i kommunen och i Regionen. Vi vill ha ett Skåne för alla – inte bara några få.

I Skåne vill Vänsterpartiet:

• Stoppa vinster i välfärden • Införa sex timmars arbetsdag • Stötta en deltagande, ekologiskt hållbar samhällsutveckling för hela Skåne • Anställa fler inom vården och öppna fler vårdplatser • Göra kollektivtrafiken avgiftsfri • Minska biltrafiken i städerna • Ge tillgång till ett brett kulturutbud och många kulturella upplevelser över hela regionen • Se till att Skåne blir en tillgänglig region för alla • Bekämpa rasism och fördomar

Kom därför med i Sveriges enda vänsterparti

• För det är hög tid att vi sätter jämställdhet, arbetsmiljö och arbetsplatsdemokrati främst för alla.

• För att kollektivtrafiken i Skåne ska gå att lita på. Det måste finnas en fungerande kollektivtrafik för alla och som alla har råd med.

• För att det inte ska spela roll var du bor, vem du är och hur högt du orkar skrika för att få tillgång till god vård. Det ska finnas en jämlik tillgång till vård för alla.

• För att landsbygden ska prioriteras i Skåne. Det ska finnas en ekologiskt hållbar och jämlik samhällsutveckling för alla.

• För att kultur är en självklar del av samhället. Tillgång till kultur ska vara en rättighet för alla genom hela livet