Denna vår och sommar har varit speciell. För oss som har arbetat parlamentariskt i regionen har det mesta så klart handlat om hur vi ska hantera pandemin vi alla lever i. Vi har fått ställa om, förändra och hantera situationen så att både smittan kan begränsas och det demokratiska beslutsfattandet och samtalet kan fortsätta att fungera.

Igår, den 16 juni hölls årets sista regionfullmäktige. För andra gången i rad så var det bara 83 av 149 ledamöter närvarande för att mötet ska kunna genomföras med social distans. På plats var vi alltså 6 taggade vänsterpartister som drev vänsterpolitik under dagen.

På dagordningen fanns flera politiskt viktiga ärenden. Den största frågan var antagandet av en ny regional utvecklingsstrategi. Den strategin uppdateras en gång under varje mandatperiod och under våren har det varit ett intensivt förhandlande om denna strategi. Den regionala utvecklingsstrategin är en målbild över hur regionen och andra viktiga aktörer i Skåne vill se att regionen ska utvecklas inom en mängd olika områden – stad – land, kollektivtrafik, välfärden, infrastruktur, klimatet, näringslivet. Vi i Vänsterpartiet har fått igenom många bra skrivningar och förändringar, men fortfarande saknas viktiga delar som gjorde att vi valde att inte stödja förslaget till strategi. De delar som vi reserverade oss emot, eftersom vi inte fick stöd för våra förslag på regionfullmäktige handlade om synen på välfärden, arbetsmarknaden, synen på stad och land och klimatfrågan där vi på alla de områdena hade konkreta alternativa texter för att stärka ambitionerna. Tyvärr fick vi inte gehör för våra yrkanden.

Andra viktiga frågor på dagordningen var en så kallad enkel fråga som vi ställde kring kollektivtrafiken i Skåne. Två stora trafikbolag har lagt enormt stora varsel nu inför hösten, som en konsekvens av att Skånetrafiken gör planerade neddragningar av turtätheten till följd av pandemin. Vi i Vänsterpartiet vill istället att turtätheten måste upprätthållas på normala nivåer. Anledningen till det är både för att det inte får bli trängsel i kollektivtrafiken, men också för personalens arbetsmiljö. Denna fråga är på inget sätt avgjord än utan vi kommer fortsätta kämpa.

Vi hade även lämnat in två interpellationer. En handlade om avloppsutsläppen som Köpenhamn hade aviserat i Öresund. Nu är de ju stoppade men vår fråga handlade om hur vi samarbete kan förhindra den här typen av kortsiktig miljöskadlig verksamhet i vårt gemensamma sund framöver. Den andra interpellationen handlade om vårdpersonalens arbetsmiljö och den vårdskuld som nu växer när vården behöver ställa om för att hantera pandemin. Diskussionen om att rusta upp välfärden: omsorgen och sjukvården har väl aldrig varit så aktuell som nu.

Nästa regionfullmäktigemöte är i höst – då kommer vi tillbaka taggade för att fortsätta driva på för en offensiv vänsterpolitik.

/Sara Svensson, gruppledare och regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne