Välfärdskrisen är ett hot mot jämställdheten

Runt om i Skåne och Sverige ser vi hur välfärdskrisen slår till och det drabbar kvinnor hårt. Äldreomsorgen, skolorna, sjukvården – alla delar av välfärden drabbas hårt.

Nedskärningarna drabbar kvinnodominerade yrken vilket gör att arbetsmiljön och vardagen blir tuffare för alla som arbetar med att se till att omsorgen, utbildningen, sjukvården fungerar med färre kollegor och tuffare schema. I andra änden är det också kvinnor som drabbas hårt av de försämringar detta för med sig. Det är kvinnor som obetalt får dra ett tyngre lass när välfärden sviker. Välfärdskrisen ökar ojämställdheten och är ett svek mot kvinnor.

Bild på Vänsterpartiet Skånes regionråd Sara Svensson

”Idag arbetar sig kvinnor sjuka i ettsamhälle som prioriterar skattesänkningarför de rika istället för välfärden. Detbehöver vi ändra på. Tillsammans kan vi förändra.”

Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne.

Samtidigt som välfärdskrisen slår mot kvinnorna i välfärden, sänker regeringen skatten för de som tjänar allra mest. Som av en händelse är de flesta av dem män.

Samtidigt som välfärdskrisen slår till ökar regeringen möjligheterna till RUT-bidrag för de som kan betala. Detta är en omvänd Robin Hoodpolitik där man tar från de som behöver satsningar och ger till de som redan har.

Vänsterpartiet har fått igenom extra miljarder till välfärden i riksdagen,men det behövs mer framöver. Vi måste anställa fler och förbättravillkoren för de som arbetar inom våra välfärdssektorer som vård, skolaoch omsorg. Det behövs för alla de kvinnor som arbetar i välfärden.Samtidigt är det nyckeln för att skapa en sjukvård, en skola och enomsorg som man verkligen kan lita på.

”Lönerna, det obetalda hemarbetet och makten över sitt liv – det handlar feminism om. Idag behövs enorma satsningar på välfärden för att öka jämställdheten. Kom med du också!”

Umihana Rašović Kasumović, ordförande Vänsterpartiet Skåne

I de Skånska kommunerna, i Region Skåne och i riksdagen kämparVänsterpartiet för att satsa och bygga ut välfärden. För att byggajämställdhet och se till att makt och resurser fördelas jämlikt ochjämställt krävs en välfärd att lita på. En välfärd där förskola och skolafungerar, där sjukvården går att lita på, där äldreomsorgen finns där närman behöver den.

För Vänsterpartiet är feminismen ingen isolerad fråga. Ojämställdheten och kvinnoförtryck finns i hela samhället – på jobbet, i hemmet, på fritiden, i hur vi uppfostras och behandlas. Det påverkar kvinnors möjligheter att påverka och verka i samhället. Därför har vi en feministisk analys av hela samhället.

Vänsterpartiets krav för jämställdhet:

  • Inför arbetstidsförkortning – mer makt över din egen tid
  • Rätt till heltid – alla har rätt till ekonomisk självständighet
  • Ta bort de osakliga löneskillnaderna – kvinnors löner måste höjas
  • Bygg ut välfärden för att anställa fler i offentlig sektor
  • Bygg ut välfärden för att kvinnor ska inte tvingas gå ner i arbetstid för att vårda anhöriga
  • Gör om pensionssystemet i grunden
  • Gör om skattesystemet så att det inte gynnar de rikaste