Internationella kvinnodagen 8:e mars

Klimataktivismen har fått ett uppsving och blivit en angelägenhet för en bredare allmänhet, en kamp för överlevnad som rör oss alla, hela mänskligheten. Ilska riktas mot världsledarna, mot storföretagen, mot ett ekonomiskt system som bygger på evigt ökad tillväxt. För den feministiska rörelsen finns många beröringspunkter med klimatrörelsen, inte minst i kritiken mot rådande maktstrukturer som drabbar oss alla. En sak står klar: klimatkampen är också en feministisk kamp.

Umihana Rašović Kasumović, ordförande Vänsterpartiet Skåne och Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne

Globalt sett drabbas kvinnor hårdare av klimatförändringar. De tjänar mindre, har större ansvar för matförsörjning för familj och barn, har mindre möjligheter till förflyttning och är mer utsatta för våld vid tvingad förflyttning. Fattiga områden drabbas hårdast vid naturkatastrofer som uppstått till följd av klimatförändringar, och majoriteten av jordens fattigaste är kvinnor. På grund av dessa svårigheter dör fler kvinnor i naturkatastrofer. De största internationella klimatbovarna är män, men kvinnor som grupp drabbas hårt av utsläppen som de stora företagen genererar.

Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet

Inom EU stiftas många av de miljölagar som vi här i Sverige sedan följer. I de forum där lagarna stiftas är bara 25 % kvinnor. Det är dock merparten män som är ägare till multinationella energiföretag, män som står för de största utsläppen i trafiken och enligt undersökningar bryr sig mindre om klimatförändringar.

I Sverige är skillnaden mellan könen stora vad gäller medvetenhet och benägenhet att göra något åt klimatförändringar, i stort som smått. De som tror allra minst på en inbromsning av skadliga effekter är män över 60 år. Män är mindre benägna att ändra resvanor till att åka mer kollektivt eller byta till en mer miljövänlig bil, trots att mäns privata bilism bidrar med mer än dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som kvinnors. Kvinnor nyttjar kollektivtrafik i högre grad än män. Dock är både kvinnor och män oroliga för fler översvämningar och stormar i Sverige.

Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne och Emma-Lina Johansson, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö

Politiken måste ta på sig ledartröjan i den omställning som krävs för att nå miljömålen. Det är strukturella förändringar som behövs – i det stora och det lilla. Vi behöver bygga ett samhälle som stöttar ett jämlikt och smart resursutnyttjande, och vi behöver göra det tillsammans. Den feministiska kampen och klimatkampen har bara att vinna på att göra gemensam sak av samhällsomställningen – upp till kamp för en rättvis och hållbar framtid!

Umihana Rašović Kasumović, ordförande Vänsterpartiet Skåne

Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne

Emma-Lina Johansson, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö

Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet